Depunerea Jurămîntului de credință

În legătură cu expirarea perioadei de probă, în conformitate cu art. 31 alin. 5 a), 32 din legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, a fost confirmată în funcția publică dna Vieru Adrialina, auditor intern  din  Aparatul președintelui raionului  Ocnița.  La data de 28 noiembrie 2022, în prezența Vicepreședintelui raionului  dlui Șipcalov Eugeniu, colegilor de serviciu și în fața simbolurilor de stat, dna Vieru A. a depus Jurămîntul de credință.

About rciumac