Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Ocnița

 

Direcția Asistență  Socială și Protecția Familiei Ocnița

anunță concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante (pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului salariatului de bază pînă la 12.07.2019 )de asistent social în primăria c.Lipnic .

La concurs vor fi admise persoanele cu studii superioare în domeniul asistenței sociale și administrație publică, psihopedagogice , sau juridice.

Candidații pentru ocuparea funcției de asistent social , vor prezenta Comisiei de concurs , în termen de pînă la 16.02.2018 , următoarele acte de participare la concurs :

 • Cererea individuală de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile actelor de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum vitae;
 • Certificatul medical din care rezultă că este apt medical , fizic și neuropsihic.

Abilități : 

cunoștințe compiuter, programe Word , Excel, lucru cu informația  , soluționarea de probleme , comunicarea eficientă , inteligență , responsabilitate , operativitate , loialitate , spirit de inițiativă , disciplină și punctualitate.

Candidații la funcția de asistent social trebuie să cunoască următoarele acte legislative :

 1. Legea asistenței sociale nr. 547 –XV din 25.12.2003.
 2. Regulamentul de activitate al serviciului asistență socială comunitară aprobat prin Ordinul ministrului nr.54 DIN 10.06.2009.
 3. Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13.06.2008.
 4. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu disabilități nr.60 –XIX din 30.03.2012.
 5. Legea cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți , nr.140 din 14.06.2013.
 6. Legea cu privire la veterani nr.190 din 08.05.2003.

 

 

 

      Șef  DASPF                                                                                      Iurie Rusu

 

 

 

Telefon de contact :0(271)2-45-81.

About rciumac