Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Ocnița

Direcția Asistență  Socială și Protecția Familiei Ocnița

 

anunță concurs pentru ocuparea  funcției vacante de asistent social

în primăriile : s.Mihălășeni , s.Hădărăuți , c.Vălcineț.

 

La concurs vor fi admise persoanele cu studii superioare în domeniul asistenței sociale și administrație publică, psihopedagogice , sau juridice.

Candidații pentru ocuparea funcției de asistent social , vor prezenta Comisiei de concurs , în termen de 10 de zile din ziua publicării în presă a avizului , următoarele acte de participare la concurs :

 • Cererea individuală de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile actelor de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum vitae;
 • Certificatul medical din care rezultă că este apt medical , fizic și neuropsihic.

 

Abilități : 

de lucru cu informația  , soluționarea de probleme , comunicarea eficientă , inteligență , responsabilitate , operativitate , loialitate , spirit de inițiativă , disciplină și punctualitate.

 

Candidații la funcția de asistent social trebuie să cunoască următoarele acte legislative :

 1. Legea asistenței sociale nr. 547 –XV din 25.12.2003.
 2. Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13.06.2008.
 3. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu disabilități nr.60 –XIX din 30.03.2012.
 4. Legea cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți , nr.140 din 14.06.2013.
 5. Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului –cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
 6. Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației.
 7. Hotărîrea Guv.nr.314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Serviciului social Asistență personală.
 8. Hotărîrea Guv. nr567 din 26.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice.
 9. Codul muncii al RM nr.154 – XV din 28.03.2003

 

Telefon de contact :0(271)2-45-81 .

or.Ocnița , str.Independenței ,51 , DASPF.

 

About rciumac