SECȚIA CULTURĂ

cultura1

 

 

 

 

 

 

Secţia Cultură a Consiliului raional Ocniţa

Adresa: MD 7101 or. Ocniţa, Independenţii 49, etajul II.

Tel. administraţie  0 (271) 21 4 29, tel. contabilitate: 0 (271) 22 1 39

Obiective de activitate

Secţia raională Cultură realizează politica de stat în domeniul culturii prin:

 • elaborarea în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;
 • promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;
 • asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare;
 • asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă şi a satisfacerii intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social-profesională, confesiune, apartenenţă politică.

 

Principalele obiective de activitate ale Secţiei sunt

 • elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale;
 • crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale de agrement;
 • realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri-concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc;
 • asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultură şi artă;
 • promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu;
 • asigurarea aplicării în teritoriu a legislației privind identificarea, protecţia, conservarea, restaurarea  şi valorificarea monumentelor istorice;
 • coordonarea activităţii instituţiilor de cultură (case şi cămine de cultură, biblioteci publice, instituţii de învăţământ artistic, muzee etc);
 • organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale;
 • supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesională, reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei;
 • examinarea şi aprobarea planurilor de activitate, a rapoartelor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură;
 • asigurarea îndeplinirii programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate;
 • prezentarea la Ministerul Culturii şi la Consiliul raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.

 

Aparatul secţiei:

 • Şef Secţie Cultură – Angela CRUCICHEVICI, tel. 0 (271) 21-4-29;
 • Specialist principal în problemele bibliotecilor, patrimoniului şi muzeelor – Evghenia ADAMCIUC 0 (271) 21-4-29;
 • Specialist principal în domeniul învăţământului artistic, activităţii de amatori, creaţiei populare – Marina SCRINIC 0 (271) 21-4-29;

 

Contabilitate:

 • Contabil-şef – Marina BUCARCIUC tel. 0 (271) 22-1-39;

 

Subdiviziuni subordonate :

 

Şcoala de Arte “Teodor Negară” or.Ocniţa:

 • Director – Ghenadie GARAZ 0 (271) 22-1-39;
 • Director adjunct – Igor VLAD;

 

Şcoala de Muzică  or.Otaci:

 • Director – Valentin GAICIUC 0 (271) 79-2-70;

 

Orchestra de Muzică Populară a Consiliului raional „Rapsozii Nordului”

 • Conducător artistic – Ghenadie GARAZ 0 (271) 22-1-39;

 

Instituţii CULTURALE:

 • Case şi Cămine de Cultură – 26, în ele activează 18 colective artistice cu titlul onorific „Model”;
 • Biblioteci publice – 25. Potenţialul total – 303.433 ex. de documente şi cărţi, inclusiv 125.073 în limba de stat;
 • Instituţii Muzeale – 1 cu statut naţional, 7 pe bază de voluntariat;
 • IÎAE – 2;

 

Evenimente TRADIŢIONALE:

 • Festivalul regional al Covorului şi Portului Popular “Firicel ţesut la Nord”;
 • Festivalul raional al cântecului folcloric “De dragoste, de dor, de cătănie”;
 • Festivalul raional gastronomic “Murăturile şi marinatele ca la mama acasă….”;
 • Festivalul cântecului pascal „ Cânta-voi Domnului meu”;
 • Festivalul obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”;
 • Festivalul cântecului patriotic „Cântecele Credinţei, Speranţei şi Iubirii”;
 • Concursul literar republican „La izvoarele înţelepciunii”;
 • Sărbătoarea tradiţională „Masleniţa”;
 • Sărbătoarea raională tradiţională “Mărţişoare, Mărţişoare”;
 • Sărbătoarea raională a fântânilor “La fântâna cu pridvor”;
 • Gala Lucrătorilor din Cultură;
 • Festivalul Regional “Teodor Negară”;
 • Festivalul Etniilor “Unitate prin diversitate”.

 

Proiecte culturale raionale

 • “Activităţi culturale în colaborare”;
 • “La casa cu meşteşug, tradiţii şi destine”;
 • “Promovarea imaginii Bibliotecii Publice în comunitate”.

 

Meşteri populari — 53