Fumatul interzis!

Începând cu 31 mai 2016 în Republica Moldova intră în vigoare prevederile privind protecţia  împotriva expunerii la fumul de tutun (art.26 a Legii 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului), prevederi ce ţin de interzicerea fumatului în toate spaţiile publice închise şi semiînchise şi la locurile de muncă. Legea privind controlul tutunului are menirea de a proteja sănătatea populaţiei de efectele dăunătoare ale fumului de ţigară, fiind demonstrat pericolul real al expunerii la fumul de tutun asupra sănătăţii. Datele statistice şi cercetările ştiinţifice demonstrează, că expunerea la fumul de tutun creşte mult riscul de maladii severe cum ar fi: cancerul de plămâni, afecţiunile cardiace, crizele astmatice, maladiile respiratorii, sindromul morţii subite a sugarului şi slăbirea funcţiei pulmonare, etc.
De asemenea, este demonstrat că sistemele de ventilaţie din încăperile închise nu exclud riscul expunerii la fumul de tutun asupra sănătăţii. Singura modalitate de a asigura o protecţie efectivă este prevenirea inhalării pasive a fumului de tutun. Astfel,  din 31 mai 2016  este interzis fumatul:

  1. în toate spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces;
  2. în toate spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituţiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente;
  3. în raza de 10 m de la intrarea în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun, şi la locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă;
  4. în parcurile de distracţii şi pe terenurile de joacă pentru copii;
  5. pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen;
  6. sub acoperişul staţiilor de transport public;
  7. în mijloacele de transport public şi în mijloacele de transport private în care se află minori.

Angajatorii, autorităţile publice centrale şi locale vor aplica interdicţia fumatului pentru tot spaţiul administrat, cu afişarea avertismentului: „În această clădire/instituţie/ unitate fumatul este complet interzis”. Proprietarii sau managerii spaţiilor publice, ai locurilor de muncă, ai mijloacelor de transport public, indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces, în care fumatul este interzis au obligaţia să afişeze la intrare, în cel mai vizibil loc, în încăperi/spaţii/mijloacele de transport public semnul unic de interzicere a fumatului conform standardului ISO 7010:2011 – o ţigară aprinsă într-un cerc roşu, barată de o linie roşie transversal, care poate fi însoţit de avertismentul „Fumatul este interzis. Fumatul în încăperi/spaţii/transportul public contravine legii” şi să avertizeze persoanele care fumează în locuri interzise despre interdicţia fumatului, iar în cazul neconformării acestora interdicţiei, să anunţe poliţia.
Materiale informaţionale: pliante, ghiduri, semnul unic de interzicere a fumatului pot fi descărcate de pe pagina WEB a Centrului Naţional de Sănătate Publică: www.cnsp.md/  banerul ”Controlul Tutunului”. În Republica Moldova, conform ordinului Ministerului Sănătăţii nr.139 din 04.03.2016 a fost instituit serviciului de consiliere şi tratament pentru renunţarea la fumat. Pentru mai multe detalii:www.imspdrn.md

 

About rciumac