Guvernul României a acordat Republicii Moldova un ajutor umanitar

Guvernul României a acordat Republicii Moldova un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în  valoare de 16.690,86 mii lei româneşti (RON). Ajutorul este constituit din zăhar -1.170,185 tone ( primul lot), produse alimentare — 20.000 colete– făină, paste făinoase, mălai, conserve de carne, de pateu şi de legume – şi păcură -16 295 tone( al II lot).

În raionul Ocniţa ca și în alte raioane ajutorul a  fost distribuit pe primării, la data de 16 aprilie curent, strict conform regulelor elaborate de Guvern. Fiecare primar, fiind prezent la locul de depozitare, conform listei nominale de beneficiari prezentate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, a primit lotul de zahăr şi coletele precizate pentru localitatea sa. Începînd  cu ziua de de luni, 18 aprilie,  repartizarea a continuat la nivel local. Pentru evitarea erorilor, fiecare beneficiar eligibil a confirmat primirea ajutorului umanitar prin semnătura personală.

În scopul asigurării unui proces transparent de distribuire a donaţiei, atît la nivel raional cît și local au fost create  comisii speciale de distribuire a ajutorului umanitar.

Conform datelor oferite de către şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, d-l Iurie Rusu, de acest ajutor vor beneficia: azilul de bătrîni din s. Călărăşeuca, casa de copii de tip familiar s.Paladia, invalizii de gr.I, copii invalizi de gr. I de la naştere precum şi 1658 micuţi de la grădiniţele de copii din raion. De colete vor beneficia 539 de invalizi, de colete şi zahăr (5 kg-1persoană) – 536 de persoane, iar copiilor de la grădiniţe le-au revenit cîte 4 kg fiecăruia.

Menţionăm că, de ajutorul umanitar va avea parte şi secţia Pediatrie a IMSP SR Ocniţa, precum şi 38 de copii tutelaţi în r-l Ocniţa.

Ludmilafh 804

About rciumac