HOTĂRÎRE nr.3  din  16 mai 2020

 

 

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

OCNIŢA

 

HOTĂRÎRE

nr.3  din  16 mai 2020

CTR Sănătate Publică Hotărîre 16 mai 2020

Hotărâre CTESP 16.05.2020.

 

 

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărârile nr. 10 și nr. 11 din 15 mai 2020 ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică și asigurarea respectării stricte a măsurilor de control și combatere a infecției COVID–19, Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică a raionului Ocnița,

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se declară, în baza Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.10 din 15 mai 2020, starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul raionului Ocnița pe perioada 16 mai — 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.
 2. Autoritățile administrației publice locale de nivelul I, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în raionul Ocnița, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii și alte persoane fizice aflate pe teritoriul raionului, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:

2.1. asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

2.2. respectarea regulilor de igienă a mîinilor;

2.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

2.4. persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;

2.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;

2.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

2.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

 1. Se stabilesc instituțiilor medico–sanitare publice din raionul Ocnița și prestatorilor de servicii de sănătate de drept privat din teritoriul administrat, sub responsabilitatea personală a managerilor, următoarele măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:

3.1. Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

3.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului;

3.3. Efectuarea triajului COVID–19 al pacientului;

3.4. Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru;

3.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;

3.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;

3.7. Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mîinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;

3.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19;

3.9. Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale a angajatului: comorbidități, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);

3.10. Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 1. Persoanele fizice și persoanele juridice, înregistrate în raion, care efectuează activități de transport rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID – 19:

4.1. Asigurarea protecției personalului, care efectuează cursele de transport, prin:

 • echipament de protecție (măști, mănuși);
 • dezinfectanți (pentru mîini și suprafețe);
 • triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).

4.2.Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, inclusiv cu restricționarea  circulației în conformitate cu Hotărârile Comisiilor extraordinare de sănătate publică.

4.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

4.4. Limitarea numărului de persoane în transportul rutier în trafic raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;

4.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri;

4.6. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare tură/cursă efectuată la stația terminus.

 1. Suplimentar prevederilor punctului 2, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

5.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;

5.2. Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;

5.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă; 5.4. Asigurarea personalului cu echipamente de protecție;

5.5. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini la intrare;

5.6. Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;

5.7. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi; 5.8. Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă. 6. Suplimentar prevederilor punctului 2, persoanele fizice și juridice care efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri:

6.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru în timpul deplasării/transportării și la efectuarea lucrărilor;

6.2. Condiții de alimentație separată a lucrătorilor antrenați în lucrări;

6.3. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini;

6.4. Obligativitatea purtării măștilor în sere și alte spații închise;

6.5. Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenați.

 1. Instituțiile medico-sanitare publice din teritoriul administrat vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/neasigurate).
 2. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
 3. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor în vîrstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.
 4. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.
 5. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 părăsirea locului de ședere în regim de autoizolare la domiciliu pentru persoanele aflate în regim respectiv.
 6. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 organizarea şi desfășurarea tuturor activităților/competițiilor cu caracter cultural–sportiv, precum și alte măsuri/evenimente în spații/clădiri închise.
 7. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv raionul Ocnița, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:

13.1. membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova;

13.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;

13.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

13.4. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

13.5. pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare.

 1. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.
 2. Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, brigăzile garniturilor de tren, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.
 3. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 activitatea unităților de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, sălilor de fitness, cluburilor, căminelor culturale, muzeelor și a altor unități pentru agrement și recreere.
 4. Se suspendă, pînă la data de 30 iunie 2020, procesul educaţional în cadrul instituţiilor de învăţămînt general, profesional şi universitar (pentru instituțiile publice și private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.
 5. Se admite:

18.1. comercializarea produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie,

panificație și alte produse alimentare cu vînzare la geam, exceptînd alte tipuri de servicii;

18.2. comercializarea produselor alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.

 1. Comerțul ambulant, se va desfășura în baza autorizaţiei de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID-19, cu amplasarea punctului de comerț la o distanță de 3 metri unul de celălalt.
 2. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de învățămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.
 3. Întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiţionale religioase) se vor desfășura strict în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri și cu purtarea obligatorie de către toți participanții a măștilor de protecție.
 4. Instituțiile medico–sanitare publice din teritoriul administrat și prestatorii de servicii de sănătate de drept privat, vor asigura reluarea graduală a activităților consultativ-diagnostice și de tratament programate în condiții de ambulator și a examenelor medicale cu scop profilactic în condiții de ambulator, cu programarea prealabilă a pacienților, în baza documentelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu respectarea tuturor măsurilor de precauție:

22.1. Se relansează următoarele activități medicale de ambulator, începînd cu data de 16 mai 2020: activități de imunizare; asistența medicală stomatologică programată; activitatea Comisiilor medicale de examinare a conducătorilor de vehicul; activitatea Comisiilor de examinare pentru angajare la muncă în țară și peste hotarele republicii, activitatea Comisiilor medico-militare pentru examinarea medicală a recruților, Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare medicală pentru port-armă, Comisiilor de examinare medicală de trimitere pentru expertizare și prelungire a gradului de dizabilitate etc., conform cerințelor actelor normative în vigoare.

Prestarea serviciilor se va efectua, cu programare prealabilă, cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19, în dependență de evaluarea riscului epidemiologic pentru fiecare categorie de personal.

22.2. Se relansează următoarele activități medicale din cadrul IMSP „Spitalul Raional Ocnița”, începînd cu data de 16 mai 2020, în condiții de staționar:

serviciile de chirurgie de o zi; intervențiile chirugicale planificate pacienților cu risc anestezic conform scorului ASA (American Society of Anesthesiology), în conformitate cu prevederile Protocolului clinic standardizat în anestezie aprobat prin ordinul nr.861/ 2013;

22.3. serviciile de reabilitare precoce a pacienților după AVC, infarct miocardic, traumatisme.

 1. Se relansează serviciile de coafură (aranjare şi tuns), cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19:

23.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;

23.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);

23.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mîinilor;

23.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri;

23.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de lucru, mască, mănuși;

23.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;

23.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mînere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.); 23.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților;

23.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către clienți.

 1. Se recomandă conducătorilor entităților publice din teritoriul administrat, să organizeze în funcție de specificul activității și de necesități:

24.1. atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității entității, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu;

24.2. organizarea muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță.

 1. Se menține suspendarea pînă la data de 30 iunie 2020 a activităților la clasă din cadrul entităților prestatoare de servicii educaționale de drept public sau privat. Se admite desfășurarea componentei teoretice din cadrul programelor de studiu în

regim online (indiferent de forma la care a fost autorizat pentru funcționare provizorie/acreditat programul) iar pentru componenta practică se admit doar orele individuale care vor respecta următoarele norme de igienă și sanitație: dezinfecția suprafețelor și utilajelor/instrumentelor, aerisirea spațiilor, purtarea măștilor, păstrarea distanței dintre participanți (cel puțin 1 m), organizarea monitorizării și triajului zilnic a personalului implicat precum și asigurarea acestuia cu echipamente de protecție, dezinfectanți.

 1. Se sistează circulația transportului rutier public din or. Ocnița și or. Otaci în zilele de 16-17 mai 2020 și 23-24 mai 2020.
 2. Regimul de carantină în localități se va stabili in baza Instrucţiunii privind instituirea regimului de carantină în localități, conform anexei la Hotărîrea nr.11 din 15.05.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică.
 3. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii, se remite primăriilor, persoanele juridice de drept public și de drept privat implicate în organizarea, efectuarea și respectarea măsurilor de control și prevenire COVID-19, se afișează pe panourile informative ale autorităților publice de nivel raional și local, se plasează pe pagina oficială a Cosiliului raional Ocnița.

 

 

Preşedintele Comisiei                                                           Galina Zalevscaia       

 

Secretarul Comisiei                                                              Antonina  Cebotari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la Hotărîrea nr.11 din 15.05.2020

a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

 

INSTRUCŢIUNEA

privind instituirea regimului de carantină în localităţi

 

 1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul, criteriile, procedura de instituire a regimului de carantină în unităţile administrativ–teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia, precum şi măsurile care urmează să fie adoptate şi executate de către autorităţile administraţiei publice locale respective.
 2. Carantina reprezintă restricţia activităţilor de circulaţie, izolarea şi/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi contaminate într–o manieră care să prevină posibila răspîndire a infecţiei sau contaminării.
 3. Regimul de carantină în cadrul unei unităţi administrativ–teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia se instituie în baza deciziei Comisiei extraordinară de sănătate publică locale.
 4. Instituirea regimului de carantină în cadrul unei unităţi administrativ– teritoriale se decide în situaţia înregistrării cazurilor unice confirmate de infecţie, cu afectarea a 1% din populaţia unităţii administrativ–teritoriale respective), într–o perioadă de incubaţie, (pentru COVID–19 perioada fiind de 14 (paisprezece) zile) și/sau a clusterelor.
 5. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, după caz, alte autorităţi, acordă sprijin comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică pentru desfăşurarea acţiunilor care se impun.
 6. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile din unităţile administrativ–teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia, asigură următoarele măsuri:

1) izolarea localităţii;

2) eliberarea permiselor de circulaţie;

3) interzicerea intrării/ieşirii din localitate, cu excepţia persoanelor ce desfăşoară activităţi de asigurare a localităţii cu servicii (apă și canalizare, gaze naturale, energie electrică, salubrizare, poştale, bancare, comunicații electronice) şi produse (alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum şi lucrători ai unităţilor din sectorul agro–alimentar;

4) sistarea circulaţiei transportului, cu excepţia celui de tranzit şi celui care asigură vitalitatea localităţii;

5) interzicerea aflării persoanelor în afara domiciliului şi în spaţiul public cu excepţia: deplasărilor în interes de serviciu, atunci cînd activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, deplasări pentru asigurare cu produse alimentare, medicamente, deplasări pentru acordarea asistenţei medicale şi pentru alte motive (lucrări agricole, decesul unui membru al familiei);

6) asistenţii sociali, lucrătorii sociali şi voluntarii vor asigura livrarea produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală.

 1. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile administraţiei publice locale, de comun Ministerul Afacerilor Interne, asigură următoarele măsuri:

1) verificarea deplasărilor la punctele de intrare/ieşire, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală;

2) verificarea respectării regimului de izolare la domiciliu, în comun cu instituţiile medico-sanitare teritoriale (care acordă asistenţă medicală primară);

3) monitorizarea şi interzicerea aflării persoanelor în spaţii publice (străzi, lăcaşuri de cult, parcuri etc.), cu excepţia deplasărilor permise; verificarea respectării distanţei sociale între persoane de minim 2 (doi) metri;

4) verificarea executării prevederilor hotărîrilor/deciziilor emise de organele competente privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID–19;

5) eliberarea tichetului de intrare pentru unităţile de transport în tranzit prin localitate, cu informarea persoanelor despre tranzitarea zonei de carantină şi monitorizarea timpul parcurs şi ridicarea tichetului la ieşirea din localitate.

 1. Se interzice folosirea unităţilor de transport de serviciu pentru transportarea persoanelor din zona de carantină în lipsa mijloacelor individuale de protecţie.
 2. Sistarea regimului de carantină în unitatea administrativ–teritorială de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia se efectuează prin Decizia Comisiei extraordinare de sănătate publică locale, în cazul în care, pe teritoriul respectiv nu se înregistrează nici un caz nou pozitiv de infectare cu COVID-19 pentru o perioadă mai mare de 14 (paisprezece) zile de la ultimul caz declarat încheiat, cu informarea în scris a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

 

 

 

Secretarul comisiei                                                 Antonina Cebotari

About rciumac