În atenţia consilierilor raionali, conducătorilor de instituţii finanţate din bugetul raional şi cetăţenilor din raionul Ocniţa!!!

În atenţia consilierilor raionali, conducătorilor de instituţii finanţate din bugetul raional şi cetăţenilor din raionul Ocniţa!!!

buget2019

Direcţia finanţe a Consiliului raional Ocniţa a definitivat proiectul bugetului raional Ocniţa pentru anul 2019, elaborat în comun cu instituţiile finanţate din bugetul raional şi îl propune pentru examinare persoanelor interesate. În fişierul ataşat se prezintă Proiectul de decizie, nota explicativă şi şapte tabele adiţionale la nota explicativă. Toate documentele sunt în format PDF.

pdfNota informativa proiect buget 2019

pdfProiect decizie buget 2019

pdfTabelul 1 la nota info 2019

pdftabelul 2 la nota info 2019

pdftabelul 3 la nota info 2019

pdftabelul 4 la nota info 2019

pdftabelul 5 la nota info 2019

pdftabelul 6 la nota info 2019

pdftabelul 7 la nota info 2019

buget2019_2

Direcţia finanţe a Consiliului raional Ocniţa a definitivat şi propune pentru examinare persoanelor interesate proiectul deciziei „cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparaţie capitală unor instituţii medico-sanitare publice”. Argumentarea proiectului este expusă în nota informativă la proiectul deciziei. Opiniile şi sugestiile pot fi adresate la adresa electronică dgf@ocnita.md.

pdfProect deciz transm valoare lucrari

buget2019_3

Direcţia finanţe a Consiliului raional Ocniţa a definitivat şi propune pentru examinare persoanelor interesate proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Ocniţa”. Argumentarea proiectului este expusă în nota informativă la proiectul deciziei. Opiniile şi sugestiile pot fi adresate la adresa electronică dgf@ocnita.md.

pdfProiect decizie regulament fond rezerva

 

About rciumac