În atenţia consilierilor raionali, conducătorilor de instituţii finanţate din bugetul raional şi cetăţenilor din raionul Ocniţa!!!

În atenţia consilierilor raionali, conducătorilor de instituţii finanţate din bugetul raional şi cetăţenilor din raionul Ocniţa!!!

Direcţia finanţe a Consiliului raional Ocniţa a definitivat proiectul bugetului raional Ocniţa pentru anul 2021, elaborat în comun cu instituţiile finanţate din bugetul raional şi îl propune pentru examinare persoanelor interesate. În fişierul ataşat se prezintă Proiectul de decizie, nota explicativă şi tabele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 la nota explicativă.

Din motive tehnice, tabelul nr. 4 cu formularea bugetului în bază de  programe şi performanţă va fi publicat mai tîrziu.

Deciz buget 2021 I lect proiect

Deciz buget 2021 II lect proiect

Nota informativa proiect buget 2021

Tabel 1 nota info

Tabel 2 nota info

Tabel 3 nota info

Tabel 5 nota info

Tabel 6 nota info

Tabel 7 nota info

About rciumac