INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, aparatul președintelui raionului Ocnița anunță inițierea elaborării unor proiecte de decizie pentru ședința Consiliului raional din 14 decembrie 2020 cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2021.

Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

2.Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a fotbalului în raionul Ocnița.

Raportor: I. Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ

3.Cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru anul de învățământ 2020-2021.

Raportor: I. Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ

 

Proiectele deciziei se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate,  prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propunerile pot fi prezentate pînă la data de 10 decembrie 2020 la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobălaș, specialist principal, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv, prin poșta electronică, la adresa: aparat@ocnita.md

 

About rciumac