Lansarea programului de Granturi Mici ,,Biblioteci și ONG-uri’’ de către Novateca

Lansarea programului de Granturi Mici

,,Biblioteci și ONG-uri’’ de către Novateca

novateca

Programul de Granturi Mici ,,Biblioteci și ONG-uri’’ are ca scop de a încuraja ONG-urile să stabilească parteneriate durabile cu bibliotecile publice din rețeaua Novateca.

Entități eligibile de a aplica: Organizațiile neguvernamentale internaționale, naționale, regionale sau locale, înregistrate în Republica Moldova și active timp de cel puțin 2 ani.

Se vor sprijini proiecte implementate prin stabilirea unui parteneriat cu bibliotecile publice (naționale, municipale, raionale, orășenești sau sătești) din rețeaua Novateca care să rezolve probleme locale și să includă componenta IT și spațiul oferit de biblioteci.

Suma grantului: ONG-urile partenere cu bibliotecile publice pot aplica pentru un singur proiect în valoare de până la 40.000 lei

Beneficiile ONG-ului aplicant:

Crearea unui parteneriat durabil cu biblioteci moderne, obținând acces liber la spații și echipament util în realizarea activităților de ONG;

Primirea unei scrisori de recomandare/certificat din partea IREX/Novateca;

Promovarea ONG-ului de către Novateca în cadrul întâlnirilor cu potențiali donatori și parteneri;

Promovarea proiectului și a ONG-ului implementator prin intermediul istoriilor de succes

Beneficiile bibliotecii partenera:

Susținerea din partea ONG-ului în implementarea unui proiect/serviciu prin intermediu parteneriatului;

Posibilitatea de a obține noi abilități în scrierea și implementarea unui proiect;

Stabilirea unui parteneriat durabil cu un ONG și implicarea în procesul de scriere și implementare a unor noi proiecte în viitor;

Atragerea utilizatorilor noi în cadrul bibliotecii.

Modul de aplicare: Cererea de finanțare completată precum și întregul set de documente solicitate se va trimite la adresa de e-mail: granturi@novateca.md până la 19 iulie 2016.

Aplicația trebuie să conțină următoarele componente:

– Formularul de aplicare completat integral (conform modelului);
– Copia scanată a extrasului aplicantului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
– Copia scanată a Statutului;
– CV-urile personalului de bază implicat în proiect;
– Rapoartele anuale ale ONG-ului pentru ultimii doi ani de activitate;
– Descrierea activităților/ proiectelor similare realizate de ONG;
– Copia scanată a scrisorii de parteneriat, prin care se confirmă cooperarea dintre ONG-ul aplicant și bibliotecă (obligatoriu), și scrisori de confirmare a cooperării cu alți parteneri (în caz că există).

 

Pentru informații detailate, forma cererii de finanțare, ghidul aplicantului accesați linkul următorhttp://www.novateca.md/ro/press/item/938-programul-de-granturi-mici-biblioteci-si-ong-uri,  apelațla numărul 0 (22) 22 29 92 sau scrieți la adresa electronică: granturi@novateca.md

 

 

About rciumac