Lista candidaților care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice    de auditor intern în Aparatul președintelui raionului

Consiliul raional Ocniţa

 

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților

care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice

   de auditor intern în Aparatul președintelui raionului

 

 

 

 

 

d/o

 

Numele, prenumele

Nota finală obținută la concurs  

Comentarii

 

1.

 

  Țurțurica Anastasia 

 

 

 

9,28     

 

  învingător al concursului

About rciumac