Lista candidaților care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice

Consiliul raional Ocniţa

 

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților

care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice

   de specialist principal  în Secția economie din Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru

 

 

d/o

 

Numele, prenumele

Nota finală obținută la concurs  

Comentarii

 

1.

 

   Mîrza Alexandru

 

 

 

9,81     

 

Se consideră învingător al concursului

About rciumac