Mesaj cu prilejul Zilei comemorării celor    căzuți în războiul din Afganistan

Mult stimați combatanți! Onorați veterani!

 

Bravii ostași moldoveni merită întreaga noastră admirație, respect și pomenire, fiindcă cu prețul propriilor vieți, și-au îndeplinit datoria de ostaș internaționalist ajutând poporul afgan.

Cu mare regret nu toți au reușit să se reîntoarcă vii și nevătămați, unii au căzut la datorie ca niște eroi, alții au fost mutilați rămânând invalizi.

Ecoul războiului afgano-sovietic va răsuna veșnic în familiile celor plecați dintre noi pe care trebuie să-i comemorăm. În memoria  tinerilor combatanți, vom aprinde câte o lumânare pentru veșnica pomenire.Veșnic în amintirea noastră vor ramâne numele celor eroi din raion căzuți pe platoul de luptă.

În ziua comemorării luptătorilor afganezi, vreau ca inimile familiilor îndurerate să fie umplute de liniște și fie ca să aibă puterea de a merge înainte. Ne exprimăm toată admirația față de veteranii care au dat dovadă de curaj, bărbăție și rezistență din plin în timpul conflictului din Afganistan, fapt pentru care vă asigurăm de tot respectul și recunoștința întregii societăți. Sunteți un adevărat exemplu de vitejie pentru tânăra generație căreia trebuie să-i explicați ororile războiului pentru a învăța să prețuiască pacea. Din numele Consiliului raional și al meu personal Vă doresc multă sănătate, bunăstare și frumoase realizări.

 

Cu deosebit respect,
Iurie Plopa, Președintele raionului