Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului cu ocazia Zilei lucrătorului din Silvicultură

 

Stimaţi  silvicultori!

În numele Consiliului raional, dar şi al meu personal, adresez mulţumiri pentru contribuţia pe care o aduceţi în administrarea şi gospodărirea durabilă fondului forestier de pe teritoriul raionului nostru.

Lucrătorilor din domeniul silvic le revine sarcina de a ocroti, proteja și ajuta pădurea, de aceea sunteți în mod direct cei mai buni prieteni ai naturii.

Vă doresc, dragi silvicultori, să vă bucuraţi de multe succese în munca pe care o desfăşuraţisă aveţi parte de multă sănătate, noi realizări în plan profesional şi personal, curaj şi încredere în forțele proprii. Fie ca în sînul familiilor Dumneavoastră să dăinuie pacea, armonia, fericirea şi bunăstarea.

 

Cu stimă,

Președintele raionului                 Iurie Plopa

About rciumac