Modificări în bugetul raional

 În cadrul Ședinței, din data de 17 aprilie, prin decizia nr. 3/2 din 17.04.2020, au fost operate modificări în bugetul raional, şi anume:

 

  • S-a majorat partea de venituri cu 232,7 mii lei, deoarece în urma aprobării legii bugetului de stat pe anul 2020, s-au majorat transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat pentru diferite prestaţii de asistenţa socială. Respectiv, cu această sumă au fost majorate şi cheltuielile bugetului la plata îndemnizaţiilor pentru tutelă, compensaţiilor de transport persoanelor cu dizabilităţi, acordarea „banilor de buzunar” copiilor plasaţi în servicii sociale, precum şi pentru acordarea îndemnizaţiilor şi compensaţiilor tinerilor specialişti.
  • S-a majorat fondul de rezervă cu 356,1 mii lei din din soldul disponibil pentru a oferi posibilitate de a interveni operativ în caz de necesitate la combaterea răspîndirii infecţiei COVID-19.
  • S-au alocat mijloace pentru reparaţia capitală a Clădirii administrative a Consiliului raional în sumă de 78,2 mii lei, din contul cheltuielilor prevăzute pentru alte destinaţii.
  • S-au alocat mijloace pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 903,6 mii lei: pentru reparaţia capitală a sondei arteziene a Spitalului raional Ocniţa (152,0 mii lei); pentru reparaţia capitală Secţiei Geriatrie a Spitalului raional Ocniţa (118,5 mii lei), pentru acoperirea cheltuielilor legate de procurarea echipamentului de protecţie contra infecţiei COVID-19 (183,1 mii lei), pentru procurarea aparatului de ventilare artificială a plămînilor la Spitalul raional Ocniţa (450,0 mii lei).
  • S-au alocat mijloace în sumă de 99,7 mii lei, pentru proiectarea lucrărilor de construcţie a acoperişului şarpant la Şcoala sportivă Ocniţa şi în sumă de 102,2 mii lei pentru proiectarea lucrărilor de construcţie a acoperişului şarpant la cantina Liceului teoretic „Mihail Sadoveanu”.
  • Din componenta raională pentru învăţămînt, au fost alocaţi 134,7 mii lei Liceului teoretic „Gheorghe Biruitorul” pentru schimbarea cazanelor şi pompei la sistemul de încălzire. Cazanele actuale au fost montate în anul 2008 şi au funcţionat deja 11 ani, pe cînd durata de exploatare a lor este de 7 ani.
  • S-au alocat mijloace în sumă de 196,0 mii lei din contul soldului disponibil, pentru procurarea pachetelor cu produse alimentare pentru persoanele social-vulnerabile.
  • S-au alocat mijloace în sumă de 6,0 mii lei pentru a fi transferate întreprinderilor municipale „Arhproicturban” şi „Centrul Stomatologic Ocniţa”cîte 3 mii lei în capitalul social al fiecăreia.

Informația a fost oferită de Gudima Constantin, șef Direcția Finanțe a CR

 

About rciumac