Multstimați angajaţi ai Culturii ocniţene!

Multstimați angajaţi ai Culturii ocniţene

Anual, la data de 15 aprilie este marcată  ,,Ziua Internaţională a  Culturii”. Zi ce ne oferă o ocazie în plus de a conștientiza importanţa valorilor culturale, păstrate și promovate continuu, grație oamenilor cu suflet mare dedicați profesiei și frumosului. Lucrătorii Culturii sunt cei care  păstrează cu sfințenie ceea ce ne leagă de trecutul nostru ca neam și transmit valorile culturale generațiilor viitoare.
Cu acest prilej, în numele Consiliului Raional Ocniţa și al meu personal adresez sincere felicitări tuturor lucrătorilor din domeniul Culturii, exprimând profundă recunoștință și apreciere muncii nesecate, abnegației şi îngăduinţei, dragostei faţă de adevăratele valori artistice, etnografice, istorice, literare, care ne identifică ca neam şi care rămân a fi o mare valoare pentru întreaga omenire.

Fie ca munca Dumneavoastră să se încununeze doar cu succese și recunoștință din partea celor care Vă admiră, Vă aplaudă! Să fiți mereu în lumina frumosului pentru a vă realiza visele, speranțele și aspirațiile! Ziua internațională a culturii este ziua voastră, stimați angajați ai muzeelor, bibliotecilor, școlilor de artă, stimați specialiști din instituții și centre de cultură, stimați reprezentanți ai grupurilor de creație profesioniste și de amatori!

Președintele Raionului Ocniţa
Iurie PLOPA

About rciumac