Multstimați Funcționari Publici!

Multstimați Funcționari Publici!

Cu prilejul Zilei funcționarului public, aduc sincere mulțumiri tuturor funcționarilor publici din raion pentru conlucrare și munca depusă. Îmi exprim convingerea că în continuare profesionalismul, elanul și verticalitatea vă vor ghida în procesul de realizare a obiectivelor, sarcinilor și atribuțiilor de serviciu. Să acţionăm și mai departe cu dedicație, obiectivitate, fidelitate și profesionalism, întru îndeplinirea misiunii noastre de a proteja interesele cetățenilor raionului nostru.

Cu acest prilej vă adresez sincere felicitări și urări de bunăstare, lumină, linişte şi căldură în căminele familiale.

 

Cu respect,

Președintele raionului          Iurie Plopa

About rciumac