Noile investiții ale proiectelor de infrastructură susținute tehnic de Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) și financiar de Banca Germană pentru Dezvoltare, KFW.

fism

Direcția Economie al Consiliului raional Ocnița informează Autoritățile Publice Locale despre  noile investiții ale proiectelor de infrastructură susținute tehnic de  Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) și financiar de Banca Germană pentru Dezvoltare, KFW.

Marți, 20 martie 2018 în cadrul ședinței ordinare cu Primarii și Managerii instituțiilor publice raionale, specialisții Direcției Economie al CR Ocnița au anunțat autoritățile locale despre intențiile de cooperare financiară a Germaniei cu Republica Moldova pentru anul 2018. Fondul de Investiţii Sociale din Moldova și Banca germană pentru Dezvoltare a anunțat lansarea următorului Program „Infrastructură Socială şi Eficienţă Energetică” pentru anul curent.

Obiecte eligibile pentru subproiecte în cadrul Grantului KfW

 • subproiecte orientate spre asigurarea accesului la servicii sociale îmbunătăţite prin renovarea:
 • grădiniţelor de copii;
 • complexelor educaţionale gimnaziu/şcoală primară – grădiniţă de copii;
 • şcolilor sportive;
 • sălilor sportive în cadrul şcolilor.

 

 • subproiecte orientate spre asigurarea accesului la servicii social-economice îmbunătăţite prin:
 • extinderea sistemelor de apeduct cu apă potabilă;
 • lucrări de amenajare a zonelor de odihnă în comunitate;
 • amenajarea căilor pietonale de acces;
 • pavarea trotuarelor;
 • iluminarea stradală.

 

3)  subproiecte orientate spre protecţia mediului ambiant prin:

 • construcţia sistemelor de epurare/taratare a apei;
 • construcţia staţiilor de epurare;
 • desfăşurarea activităţilor de combatere a eroziunii solurilor în teritoriile publice (plantarea arborilor, organizarea teraselor pe pantă, săparea canalelor de drenaj).

 

4)  subproiecte orientate spre utilizarea eficientă a energiei prin:

 • conservarea energiei termice în clădiri/schimbarea uşilor şi ferestrelor, termoizolarea pereţilor şi tavanelor etc. în clădiri publice sus meționate);
 • promovarea resurselor energetice de alternativă (montarea echipamentului tehnologic de energie renovabilă în clădiri publice sus meționate).

 

Etapele concursului de proiecte în cadrul Programului ”Infrastructura socială și eficiență energetică” pentru localități urbane și rurale

 

Etapa I

 

 1. Publicarea Anunţului despre lansarea Proiectului în Monitorul Oficial (23.03.2018) cu indicarea termenului limită de depunere a Formularelor de aplicare. Anunțul va conține și informația privind criteriile de eligibilitate pentru aplicanți și tipologia proiectelor eligibile.
 2. Recepţionarea Formularelor de aplicare – termenul limită 02.05.2018

Dosarele vor fi depuse în original + copie la sediul FISM și înregistrat în cancelarie pînă la data limită  02.05.2018, orele 17:00.

 

Criteriile de eligibilitate:

Volumul investiției propuse în limita plafonului stabilit:

 • Localități rurale — pînă la 75.000 EURO + 15 % contrubuția APL;
 • Localități urbane – pînă la 150.000 EURO + 30% contribuția APL;

 

Etapa II

 

Odată cu publicarea pe site a listei comunităților care au trecut preselecția de la etapa I, FISM va notifica prin e-mail toate comunitățile concomitent despre posibilitatea depunerii actelor suplimentare în etapa următoare de concurs. În acest email comunitățile vor fi informate că la această etapă se va realiza competiția bazată pe cei care vor acţiona mai repede (principiul “primul venit-primul servit”) pentru a demonstra capacitatea lor de a realiza totul in termen și abilitatea de a lucra în cadrul unui proiect.

Persoana de contact FISM

Pe intrega perioadă a etapei I a concursului FISM va oferi suportul tehnic și metodologic APL-urilor interesate în depunerea dosarelor.

Persoana de contact:

Oxana Isac, Director Departament Dezvoltare Comunitară şi Management Programe

e-mail. oisac@msif.md

Tel. 022-27-27-00

Formularele de aplicare le puteți descărca de pe pagina web a FISM:

www.fism.gov.md

 

Reeșind din acestea, specialistii Direcției Economie își pun în sarcină suținera tehnico-metodoligică a autorităților locale ce vor să aplice la concurs.

Persoane de contact Direcția Economie al Consiliului raional Ocnița:

Șef Direcția Economie – Matveiciuc Dorin, tel. 0271 22068

Specialist – Marcel Gîrtopan, tel. 0271-21504

 

 

 

About rciumac