Ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul Raional Ocnița

Anunț

Cu privire la ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul Raional Ocnița

În baza Ordinului nr. 65-P § 1   „Cu privire la concursuri” al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale se reia procedura de concurs pentru ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul Raional Ocnița.

Informația privind condițiile de participare la concurs, documentele ce urmează a fi prezentate de către candidați , este plasată pe pagina web a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la următoarea adresă:Cariere-Instituții subordonate-Anunțuri.

Dosarele pot fi depuse on-line la următoarea adresă:

victoria.olaru@msmps.gov.md și prezentate în original pentru autentificare pînă la prima ședință a comisiei de concurs, pînă la data de 07 iunie 2021, orele 16.00.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului- dna Victoria Olaru, șef Serviciu resurse umane, bir.111, tel.022268802.

 

About rciumac