ODIMM invită antreprenorii să participe la Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială”, ediţia a VII-ea

ODIMM invită antreprenorii să participe la

Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială”,

ediţia a VII-ea

 odimm

Concursul este dedicat antreprenorilor care pe parcursul anului 2015 s-au implicat în mod voluntar în activităţi de responsabilitate social-corporativă.

Participanții pot aplica pentru următoarele 4 nominalizări:

— Grija faţă de angajaţi;

— Grija față de piață;

— Protecţia mediului înconjurător;

— Integrarea socială și sprijinul acordat comunităţii.

     

  Premiul Mare va fi oferit pentru realizarea acţiunilor importante în mai multe domenii de responsabilitate social-corporativă.

 

Participanţii la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții:

— să se încadreze în categoria IMM;

— să desfășoare activitate economică mai mult de 1 an;

— să fie rezident al Republicii Moldova;

— să fi realizat cel puţin una dintre activităţile de responsabilitate socială corporativă;

       — să depună formularul completat.

 

Concursul va fi evaluat de o comisie de experţi, în baza formularelor de aplicare, care urmează să fie îndeplinite de către participanți. Setul de documente vor fi depuse de către solicitanţi prin intermediul serviciilor poștale sau personal la sediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) (str. Serghei Lazo, 48, oficiul 311, Chișinău, R. Moldova), ÎN PLIC SIGILAT, până pe data de 20 octombrie 2016, cu menţiunea „Concurs RSC”.

 

Premierea finală a câștigătorilor va avea loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2016, care va fi desfășurată la 10 noiembrie curent. Premiile vor fi acordate de partenerii oficiali ai Concursului.

 

Ghidul aplicantului, Formularul de aplicare în limba română și Formularul de aplicare în limba rusă şideclarația privind lipsa restanțelor pot fi accesate pe paginile web: www.odimm.mdwww.businessportal.md,www.civic.md și pe pagina de facebook a ODIMM.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail office@odimm.md sau la numărul de telefon (022) 29-57-41.

 

Vezi zici Formularul de aplicare (RO)

Vezi zici Formularul de aplicare (RUS)_

Vezi zici Ghidul aplicantului la concurs

About rciumac