Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului raional din 10 iunie 2022

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 10 iunie 2022

Proiecte de decizii II 2022

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe.

 1. Cu privire la monitoringul financiar al întreprinderilor municipale şi instituţiilor

medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional .

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe.

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2021 al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa”.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe.

 1. Cu privire la prezentarea Raportului referitor la indicatorii de bază din sistemul educațional al raionului Ocnița.

      Raportor: Ivan Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ.

 1. Cu privire la eficientizarea rețelei școlare din raion.

Raportor: Ivan Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ.

 1. Cu privire la rezultatele inventarierii mijloacelor fixe aflate în gestiunea instituțiilor medico-sanitare publice subordonate Consiliului raional: IMSP CS Ocnița, IMSP CS Frunză, IMSP CS Otaci, IMSP CSR, IMSP SR Ocnița. Raportor: Anastasia Țurțurica – specialist superior din secția APL.
 2. Cu privire la comercializarea metalului neferos de la Consiliul raional.

Raportor: Anastasia Țurțurica – specialist superior din secția APL.

 1. Cu privire la casarea, demontarea și comercializarea metalului uzat de la IMSP SR Ocnița .

Raportor: Dumitru Punga – director IMSP SR Ocnița.

 1. Cu privire la instituirea comisiei raionale de evaluare și validare a indicatorilor de performanță a activității Instituțiilor Medico-Sanitare Publice.

Raportor: Iulia Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

 1. Cu privire la modificarea termenului de acțiune a Planului raional Anticorupție.

Raportor: Iulia Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor inspecției financiare la IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

Raportor: Iulia Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor inspecției financiare la Direcția Învățământ.

Raportor: Iulia Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

 1. Cu privire la modificarea Programului întru întreținerea și reparația curentă a drumurilor publice locale.

Raportor:Elena Draghici – șef serviciu, SCGCD.

 1. Cu privire la aprobarea Planului de durabilitate al proiectului „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din satul Calarașovca” pentru perioada de post-implementare 2022-2026.

Raportor:Elena Draghici – șef serviciu, SCGCD.

 1. Cu privire la delimitarea masivă a bunurilor imobile proprietatea publică a UAT de nivelul II Consiliului raional Ocnița, amplasate în hotarele UAT Bîrnova, raionul Ocniţa.

Raportor: Adelina Carabeț – șef direcție, Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru. 

 1. Cu privire la delimitarea masivă a bunurilor imobile proprietatea publică a UAT de nivelul II Consiliului raional Ocnița, amplasate în hotarele UAT Gîrbova, raionul Ocniţa.

Raportor: Adelina Carabeț – șef direcție, Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru.

 1. Cu privire la delimitarea masivă a bunurilor imobile proprietatea publică a UAT de nivelul II Consiliului raional Ocnița, amplasate în hotarele UAT Hădărăuți, raionul Ocniţa.

Raportor: Adelina Carabeț – șef direcție, Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru.

 1. Cu privire la delimitarea masivă a bunurilor imobile proprietatea publică a UAT de nivelul II Consiliului raional Ocnița, amplasate în hotarele UAT Mereşeuca, raionul Ocniţa.

Raportor: Adelina Carabeț – șef direcție, Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru.

 1. Cu privire la conferirea titlului ”Cetățean de Onoare al raionului Ocnița” maestrului în arte, domnului Gronic Gavriil, solist-instrumentist al Orchestrei de muzică populară „Folclor”.

Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului.

 1. Cu privire la conferirea titlului ”Cetățean de Onoare al raionului Ocnița” domnului Tintiuc Sergiu, campionului mondial la Judo printre veterani.

Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului.

 1. Cu privire la conferirea titlului ”Cetățean de Onoare al raionului Ocnița”, doamnei Țurțurica Stelliana, asistent social al Centrului de Asistență și Protecție Socială ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului.

 1. Cu privire la aprobarea acordului de colaborare cu ONG „CCF Moldova” despre remunerarea asistenților sociali care efectuează monitoringul la hotarele țării.

Raportor:Iurie Rusu, șef direcție, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei.

 1. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2022-2025 în raionul Ocnița.

Raportor: Dumitru Punga – director IMSP SR Ocnița

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2022.

Raportor: Ivan Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ.

About rciumac