Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului raional din 15 decembrie 2021

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 15 decembrie 2021

Proiecte de decizii VII din 15.12.2021

Deciz 7 _ din 1221 buget 2022 nota info cu tab

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2022 în prima lectură.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Actului de inventariere a bunurilor imobile aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Ocnița.

Raportor: Adelina Carabeț – șef direcție, Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de întreținere și reparație curentă a drumurilor publice locale din teritoriul administrat pentru anul 2022, finanțate din Fondul rutier.

Raportor: Elena Draghici – șef serviciu, Serviciul CGCD

 1. Cu privire la abrogarea Deciziei nr.2/13 din 16 aprilie 2021, de a transmite cu titlul gratuit a drumului local R14.2 Unguri- Otaci de la balanţa Consiliului raional Ocniţa la balanţa ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”

Raportor: Elena Draghici – șef serviciu, Serviciul CGCD

 1. Cu privire la casarea bunurilor declarate la mijloace fixe.

Raportor: Iulia Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la aprobarea Acordului adițional la contractul RENT/ 2163/TD din 05.05.2006.

Raportor: Iulia Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la numirea dlui Iu. Rusu, șef direcție, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei a Consiliului raional pe o perioda determinată.

Raportor:Iulia Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la lichidarea iregularităților financiare, constatate la Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei.

Raportor:Iulia Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la acordarea premiilor persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Raportor:Iulia Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la aprobarea Programului raional de asigurare cu cadre didactice a instituțiilor publice din învățământul general din raionul Ocnița în perioada 2021-2025

Raportor: Ivan Zaharco – șef direcţie, Direcția Învăţământ

 1. Cu privire la reorganizarea Azilului de bătrâni în Centrul de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” cu aprobarea Regulamentului și Standardelor minime de calitate ale

Raportor:Iurie Rusu – șef direcție, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la modificarea anexei nr.5 la Decizia 6/7 din 24 decembrie 2019 „Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 despre aprobarea organigramei, structurii și statele personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”

Raportor:Iurie Rusu – șef direcție, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la majorarea taxei pentru instruirea copiilor în instituțiile de învățământ artistic extașcolar din raionul Ocnița pentru anii 2022-2024.

Raportor:Angela Crucichevici – șef secție, Secția cultură

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2022, în lectura a doua.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

 1. Cu privire la examinarea unei cereri prealabile.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

 

 

About rciumac