Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului raional din 16 aprilie  2021

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 16 aprilie  2021

Proiecte de decizii 14.04.2021

 1. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2021

Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe;

 1. Cu privire la aprobarea Raportului despre executarea bugetului raional pe anul 2020.

Raportor: C. Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe;

 1. Cu privire la aprobarea normelor de utilizare a autoturismelor de serviciu

de către instiuţiile finanţate din bugetul raional.

Raportor: C. Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe;

 1. Cu privire la aprobarea Programului raional despre asigurarea cu cadre medicale a Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din teritoriul administrat pentru anii 2021-2025.

Raportor: G. Zalevscaia – vicepreședinte al raionului.

 1. Cu privire la modificarea și aprobarea listei bunurilor imobile, proprietate publică și privată a raionului.

Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului;

 1. Cu privire la adresarea către Consiliile comunale Calarașovca și Corestăuți despre transmiterea cu titlu gratuit a unor imobile.

Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului;

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea și funcționarea Serviciului social ”Asistență personală” și a Standardelor minime de calitate pentru Serviciul social ”Asistență personală”.

     Raportor: Iu. Rusu – șef direcție,  Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei;

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și aprobarea Metodologiei de calcul al Costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

   Raportor: Iu. Rusu – șef direcție,   Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei;

 1. Cu privire la modificarea Regulamentului IMSP CS ”Ocnița”, ”Frunză”, Otaci”, IMSP ”Spitalul raional Ocnița”.

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal;

 1. Cu privire la acordarea îndemnizației unice familiilor consilierilor decedați.

 Raportor:A. Galușca – secretarul Consiliului raional;

 1. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a dispozitivelor medicale din administrarea IMSP ”Spitalul raional Ocnița” în administrarea IMSP ”Spitalul Clinic Bălți”.

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal;

 1. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe.

     Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului;

 1. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a drumului local R14.2 Unguri Otaci de la balanța Consiliului raional Ocnița la balanța ÎS Administrația de Stat a Drumurilor.

Raportor: B. Sîtnic – șef serviciu, Serviciul construcții, gospodărie comunală și drumuri

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2020 al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa”

Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe;

 1. Cu privire la instalarea plăcii comemorative în holul blocului ”A” al IMSP ”Spitalul raional Ocnița”.

Raportor: G. Zalevscaia – vicepreședinte al raionului;

 1. Cu privire la aprobarea acordului de cooperareîntre autoritatea publică locală  denivelul doi Ocniţa şi autoritatea publică locală de nivelul unu a Otaci.

Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe;

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2020 al Î.M. „Arhproiecturban”

Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe;

Proiecte de decizii 14.04.2021

About rciumac