Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului raional din  28 octombrie 2020

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din  28 octombrie 2020

Proiecte de decizii 28 octombrie 2020

 

1.Cu privire la acceptarea  transmiterii cu titlul gratuit a bunului imobil proprietate publică a UAT de nivelul I or.Ocnița în proprietatea publică UAT de nivelul II Ocnița.

     Raportor:A.Carabeț, șef interimar Direcția Economie, Agricultură, Turism Relații Funciare și Cadastru;

  1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2020.

        Raportor:C.Gudima , șef direcție, direcția Finanțe

3.Cu privire la adresarea către Guvernul Republicii Moldova, pentru  transmiterea unui bun imobil.

Raportor: Eugen Șipcalov , vicepreședinte al raionului  

4.Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică

         Raportor:A.Carabeț, șef interimar Direcția Economie, Agricultură, Turism Relații Funciare și Cadastru;                                                 

5.Cu privire la acordarea unor împuterniciri președintelui raionului.

Raportor: Eugen Șipcalov, vicepreședinte al raionului  

About rciumac