Поздравление депутата Парламента Молдовы Ирины ЛОЗОВАН с Днем местного самоуправления!

Уважаемые советники, работники местной публичной администрации Окницкого и Дондюшанского района, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!  Местное самоуправление – это сфера, которая касается всех и каждого. На этом уровне решаются ключевые вопросы нашей повседневной жизни. А доверие людей к органам местного самоуправления — это один из главных показателей отношения ...

Citeste mai departe

Поздравление председателя Окницкого района  с Днем местного самоуправления!

Уважаемые коллеги, советники и работники местной публичной администрации Окницкого района! Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём местного самоуправления. Сегодня органы местного самоуправления – самый близкий и доступный людям уровень власти. Местная власть, представляя интересы жителей, становится более востребованной и все больше заслуживающей доверия и авторитета. Такое доверие ...

Citeste mai departe

Stimați primari, consilieri și lucrători din administrația publică locală!

Cu prilejul Zilei Autonomiei Locale și a lucrătorului din administrația publică locală, care este marcată anual la 1 februarie, adresez felicitări angajaților din administrația publică locală. Această sărbătoare constituie un act de recunoştinţă şi apreciere a importanţei Dvs, a eforturilor pe care le consacraţi dezvoltării socio-economice şi culturale a comunităţilor, ...

Citeste mai departe

PROTECȚIA   DRETURILOR  COPILULUI   ÎN  CENTRUl   ATENȚIEI !

      Recent , la  27 ianuarie 2020  ș-a  desfășurat  ședința  ordinară  a Consiliul   raional  pentru   protecția  drepturilor  copilului .  Mai  întîi  au  fost  aduse la  cunoștință   modificările   în Componența  CRPDC. Președinte  , prin  Decizia  Consiliului raional  nr.6/20  din  24.12.2019            a  fost  aprobată  d-na  Galina  Zalevscaia,  vicepreședintele  raionului  Ocnița, dnul Ion  ...

Citeste mai departe

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de șef secție Secția cultură al Consiliului raional

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de șef secție Secția cultură al Consiliului raional    Scopul general al funcţiei:        Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității domeniului cultură în raion. Sarcinile de bază: Realizarea politicii statului în domeniul culturii pe teritoriul raionului. Asigurarea elaborării și realizării programelor ...

Citeste mai departe

«ДЕНЬ ПРИМАРЯ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ Аппарат председателя района информирует, что согласно Плану работы Районного Совета Окница на 2020-2021 год, ежемесячно в районе будет проводиться «ДЕНЬ ПРИМАРЯ». В рамках данного мероприятия граждане будут приняты на аудиенцию  начальниками отделов и управлений, подведомственных Районному Совету, а также состоятся встречи с руководителями бюджетных организаций села или города,  на ...

Citeste mai departe

”ZIUA PRIMARULUI”

AVIZ Aparatul președintelui raionului Vă informează, că conform  Planului de activitate a Consiliulu raional Ocnița pentru anul 2020-2021, lunar se organizează și se desfășoară în teritoriul administrat ”ZIUA PRIMARULUI”. În cadrul evenimentului cetățenii vor fi audiați de către șefii secțiilor și direcțiilor subordonate Consiliului raional, vor avea loc întruniri cu ...

Citeste mai departe

Ziua profesională a Procuraturii

CONSILIUL RAIONAL OCNIȚA                                                           Cu ocazia Zilei profesionale a Procuraturii, în numele Consiliului raional Ocnița şi al meu personal, adresăm lucrătorilor Procuraturii raionale Ocnița sincere felicitări și urări de bine. Ne exprimam tot respectul si gratitudinea pentru munca pe care o depuneţi in vederea apărarii intereselor societăţii, ordinii ...

Citeste mai departe

Adunarea generală a angajaților din Sistemul de Asistență Socială și Protecția Familiei a raionului Ocnița

Ordinea de zi: 1.Raportul anual 2019 a activității angajaților din Sistemul de Asistență Socială 2.Aprobarea Rezoluției a Raportului anual 2019.   Participă: 1.Specialiștii din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei 2.Șefii de serviciu din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei 3.Asistenții Sociali Comunitari 4.Lucrătorii sociali 5.Reprezentanții de la ...

Citeste mai departe