Lista candidaților care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice    de auditor intern în Aparatul președintelui raionului

Consiliul raional Ocniţa   COMISIA DE CONCURS Lista candidaților care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice    de auditor intern în Aparatul președintelui raionului           № d/o   Numele, prenumele Nota finală obținută la concurs   Comentarii   1.     Țurțurica Anastasia      ...

Citeste mai departe

Aviz de prelungire a perioadei de depunere a documentelor

A V I Z         În baza procesului-verbal nr.1 din 13 octombrie 2021 al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice, Vă aducem la cunoștință că, depunerea dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de auditor intern din Aparatul președintelui raionului, se prelungește pînă la data de ...

Citeste mai departe

Aviz de prelungire a perioadei de depunere a dosarelor

A V I Z         În baza procesului-verbal nr.1 din 28 septembrie 2021 al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice, Vă aducem la cunoștință că, depunerea dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de specialist principal în Serviciul construcții, gospodării comunale și drumuri din cadrul Aparatului ...

Citeste mai departe