Consiliului Tripartit pe lângă Subdiviziunea Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă Ocnița

La data de 26 martie 2024, s-a desfășurat ședința Consiliului Tripartit pe lângă Subdiviziunea Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă Ocnița, la ordinea de zi a căreaea s-au discutat următoarele întrebări: Cu privire la modificarea Ordinului Consiliului Tripartit și modificarea componenței membrilor consiliului, în rezultatul căreaea, au fost numiți trei ...

Citeste mai departe

Se consideră învingător al concursului

Consiliul raional Ocniţa  COMISIA DE CONCURS Lista candidaților care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice    de execuție specialist principal, Serviciul construcții, gospodării comunale și drumuri  din cadrul Aparatului președintelui raionului     № d/o   Numele, prenumele Nota finală obținută la concurs   Comentarii   1.          ...

Citeste mai departe

Se consideră învingător al concursului

Consiliul raional Ocniţa  COMISIA DE CONCURS Lista candidaților care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice    de execuție auditor intern în Aparatul președintelui raionului   № d/o   Numele, prenumele Nota finală obținută la concurs   Comentarii   1.    Cucer Irina            8,13           se consideră ...

Citeste mai departe

Acord de Colaborare!

Astăzi 28 martie 2024, în incinta Consiliului raional Ocnița, a fost semnat un Acord de Colaborare! Între Consiliu raional Ocnița vicepreședintele dl Eugeniu Şipcalov și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova , președintele dl. Sergiu Harea. Obiectivele acordului sunt : — Promovarea și asigurarea implementării politicilor de stat ...

Citeste mai departe

Dezvoltarea și prosperarea socio-economică a tinerilor și persoanelor social vulnerabile prin inițierea afacerilor cu impact social.

Asociația Obștească ,, Inima Nordului “ a desfășurat un eveniment festiv , care a avut drept scop lansarea proiectului ,, Dezvoltarea și prosperarea socio-economică a tinerilor și persoanelor social vulnerabile prin inițierea afacerilor cu impact social. Acest proiect este implementat în perioada noiembrie 2023- noiembrie 2025, finanțat cu suportul Uniunii ...

Citeste mai departe

Întrevedere cu Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

Astăzi 26 martie 2024, în incinta Consiliului raional Ocnița a avut loc o întrevedere cu Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul acestei vizite s-a discutat proiectul ,, Programul de suport privind inițierea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor de tip familial “ implementat de AFAM cu susținerea financiară ...

Citeste mai departe

Comemorarea a 80 ani de la eliberarea ocupației fasciste !

An de an cu toți trăim sentimente de recunoștință și onoare pentru, eroii care au dovedit cu demnitate și vitejie pacea pentru noi toți ! Președintele raionului Ocnița Iurie Plopa, a participat la mitingurile de comemorare a 80 ani de la eliberarea ocupației fasciste care au dat start din data ...

Citeste mai departe

ŞEDINŢA DE AUDIERI PUBLICE  A PROIECTELOR DE DECIZII        PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA DIN 10 APRILIE 2024

AVIZ PRIVIND DESFĂȘURAREA ŞEDINŢEI DE AUDIERI PUBLICE  A PROIECTELOR DE DECIZII        PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA DIN 10 APRILIE 2024 Deciz 3 1 din 100424 modif buget 2024 proiect În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului ...

Citeste mai departe

,,Suport comunitar pentru bunăstarea localităţi/comunităţi’’

Astăzi, 19 martie 2024, la solicitarea Consiliului Norvegian pentru Refugiaţi, Consiliul raional Ocnița a organizat o vizită de lucru cu participarea a direcțiilor din cadrul Consiliului pe marginea proiectului cu tematica : ,,Suport comunitar pentru bunăstarea localităţi/comunităţi’’. În urma vizitei de lucru sa decis că Preşedintele raionului  Ocniţa d-l Iurie ...

Citeste mai departe