PROGRAMUL NATIONAL DE ABILITARE ECONOMICA A TINERILOR

PROGRAMUL NATIONAL DE ABILITARE ECONOMICA A TINERILOR
Obiective: Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor şi facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi dezvoltării unei afaceri proprii.
Grup ţintă: Programul este destinat persoanelor tinere cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc: să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să lanseze o afacere proprie în zonele rurale şi/sau să-şi extindă propria afacere în zonele rurale, creând noi locuri de muncă.
Activităţile principale: Programul cuprinde trei componente de implementare:
(1) Instruire şi consultanţă antreprenorială (implementator — Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM),
(2) Obţinerea creditelor preferenţiale în valoare maxima de până la 300.000 lei (perioada de rambursare maxim 5 ani) cu o porţiune de grant nerambursabil (40%) (implementator — Directoratul Liniei de Credit (DLC), (3) Monitorizarea post-finanţare (DLC)

Contacte :
Consiliul raional Ocniţa, Direcţia Economie

Adresa: str. Independenţii 51, of. 407, or.Ocniţa
Telefon: 0 (271) 2 15 04 / fax: 0 (271) 2 15 04
e-mail: sep@ocnita.md, Persoana de contact: Adelina Gîrtopan

About rciumac