PROIECT De DECIZII a ședinței ordinare a Consiliului raional din 06 iulie 2018

pdfInvitație pentru consilieri

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

06 iulie 2018

 PROIECT

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 06 iulie 2018

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la monitoringul financiar al întreprinderilor municipale şi instituțiilor medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Acordurilorde cooperare între autoritatea publică locală de nivelul doi Ocnița și autoritațile publice locale de nivelul unu or.Ocnița și com. Lencăuți

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2017 al Î.M. „Centul stomatologic raional

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la pregătirea sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2018-2019

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la desemnarea persoanelor la Panoul de Onoare al raionului

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la conferirea titlului onorific „Cetățean de onoare al raionului”

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la adresarea către Consiliul comunal Dîngeni despre transmiterea unui bun imobil

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea cu titlul gratis unor imobile în proprietatea UAT de nivelul unu Dîngeni

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea cu titlul gratis unor imobile în proprietatea UAT de nivelul unu Bârlădeni.

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP CS Ocnița

Raportor: V. Romaniuc – președintele raionului Ocnița

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliului Raional”

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei despre Regulamentul de funcționare a Centrului de Tineret

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în gestiunea IMSP CS Ocnița a imobilului din s. Clocușna

Raportor: T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal al IMSP SR Ocnița

Raportor: D. Guțu – director-interimar, IMSP SR Ocnița

 1. Cu privire la casarea aparatajului medical din IMSP CS Ocnița, IMSP CS Otaci, IMSP „Spitalul Raional Ocnița”

Raportori:

 1. Dutca – șef IMSP CS Ocnița,
 2. Casian– șef IMSP CS Ocnița
 3. Guțu – director-interimar, IMSP SR Ocnița
 4. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a.n.2000-1991 şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  toamna anului 2018

Raportor: O. Bobrov — șef secție administrativ-militară Ocnița,               

         locotenent- colonel

  decizii- 3- 2018

pdfNotă informativă 3 17

Descarcati  Decizii din 06.07.2018 in intregime.

About rciumac