Proiecte de Decizii a ședinței ordinare a Consiliului raional din 26 august 2020

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului raional
din 26 august 2020

I Proiecte de decizii IV 2020
1. Cu privire la consimțământul transmiterii a unor imobile din proprietatea Statului
în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul doi Ocnița.
Raportor: Iu. Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui raionului
2. Cu privire la transmiterea unui autovehicul de serviciu în administrarea IMSP
„Spitalul raional Ocnița”.
Raportor: Iu. Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui raionului
3. Cu privire la redeschiderea instituțiilor de învățământ general din teritoriul
administrat, în anul de studii 2020-2021, în situație de pandemie.
Raportor: I. Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ
4. Cu privire la acceptarea transmiterii unor materiale și echipamente specializate
pentru copiii cu CES, din proprietatea publică a Statutului, în proprietatea publică a
unității adminitrativ-teritoriale.
Raportor:I. Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ
5. Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică a Consiliului
raional.
Raportor:Iu. Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui raionului
6. Cu privire la redactarea Regulamentului de utilizare a autovehiculelor personale.
Raportor: Iu. Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui raionului
7. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare privind dezvoltarea fotbalului.
Raportor:V. Ursan – specialist principal, Aparatul președintelui raionului
8. Cu privire la adresarea către Consiliul orășănesc Ocnița despre transmiterea cu titlu
gratis a terenului cu numărul cadastral 6101101367, cu suprafața totală de 1,4338
ha.
Raportor: A. Carabeț – șef interimar direcție Direcția economie, agricultură,
turism, relații funciare și cadastru.
9. Cu privire la mersul execuției bugetului raional pe semestrul I al anulu 2020
Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe
10. Cu privire la modificarea deciziei nr. 6/9 din 24.12.2019 privind aprobarea
bugetului raional pe anul 2020.
Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe
11. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor a.n. 2002-1993 şi
încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în toamna anului
2020.
Raportor: O.Bobrov — șef SAM, locotenent- colonel.

About rciumac