PROIECTE DE DECIZII        PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA DIN 10 iunie 2022

AVIZ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

ŞEDINŢEI DE AUDIERI PUBLICE

 A PROIECTELOR DE DECIZII       

PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

DIN 10 iunie 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Aparatul președintelui raionului anunţă publicul interesat despre organizarea ședinței de audieri publice a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului raional din 10 iunie 2022, care va avea loc joi, 26 mai 2022, ora 9.00, în sala de ședință a Consiliului raional, pe adresa: or.Ocnița, str. Independenței 51, et. 3.

Setul de materiale referitor la ordinea de zi și proiectele de decizii este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Ocnița:www.ocnita.md.  Proiectele deciziilor se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propuneri referitoare la proiectele de decizii supuse audierilor publice le puteți expedia până la data de 03 iunie 2022, la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobălaș, specialist principal, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv la adresa de e-mail: aparat@ocnita.md

Deciz 2 din 0622 modif buget 2022 proiect

Decizie ”Cetățean de Onoare ” Gronic

Decizie ”Cetățean de Onoare ” Tintiuc

Decizie ”Cetățean de Onoare ” Țurțurica

Decizie eficientizarea retelei scolare 05.2022 

Proioect decizie Indicatorii sistemului educational 05.2022

AGENDA DEZBATERILOR PUBLICE 

  1. Cuvînt introductiv

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

  1. Prezentarea proiectelor de decizii

        Autorii și raportorii proiectelor de decizii

  1. Dezbateri pe marginea proiectelor prezentate

 (Participanţii la eveniment)

  1. Concluzii şi încheiere

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

Întrebările din ordinea de zi

a Ședinței Consiliului raional

din 10 iunie 2022 propuse spre audieri publice la ora 9:00:

 

  1. Cu privire la conferirea titlului ”Cetățean de Onoare al raionului Ocnița” maestrului în arte, domnului Gronic Gavriil, solist-instrumentist al Orchestrei de muzică populară „Folclor”.

      Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului;

  1. Cu privire la conferirea titlului ”Cetățean de Onoare al raionului Ocnița” domnului Tintiuc Sergiu, campionului mondial la Judo printre veterani.

      Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului;

  1. Cu privire la conferirea titlului ”Cetățean de Onoare al raionului Ocnița” doamnei Țurțurica Stelliana, asistent social al Centrului de Asistență și Protecție Socială ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

      Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului;

Întrebările din ordinea de zi

a Ședinței Consiliului raional

din 10 iunie 2022 propuse spre audieri publice la ora 10:00:

  1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe;

  1. Cu privire la prezentarea raportului referitor la indicatorii de bază din sistemul educațional.

      Raportor: Zaharco Ivan – șef direcție, Direcția Învățământ;

  1. Cu privire la eficientizarea rețelei școlare din raion.

Raportor: Zaharco Ivan – șef direcție, Direcția Învățământ;

 

 

 

 

About rciumac