Proiecte mici 2016 oferite de ambasada Germaniei

Proiecte mici 2016 oferite de ambasada Germaniei

Micile proiecte vizează îmbunătățirea calităţii vieţii tuturor păturilor sociale, în mod special a persoanelor dezavantajate şi vulnerabile. Începând cu anul 2004 ambasada susţine microproiecte. De asemenea şi în 2016 ambasada va oferi finanţare pentru ideile dum neavoastră. Va atenţionăm că data limită de depunere a microproiectelor este 15 februarie 2016. Un proiect eligibil trebuie să întrunească următoarele condiţii:

Proiectul dumneavoastră vine să îmbunătăţească pe termen lung condiţiile de trai ale populaţiei. Nu puteţi finanţa proiectul integral din fonduri proprii. Totuşi contribuţia proprie sporeşte posibilităţile unei finanţări. Solicitantul decide mărimea contribuţiei proprii. Ea poate fi şi de natură non-financiară, de ex. prestarea muncii, punerea la dispoziţie a personalului calificat şi a încăperilor respective.

Proiectul trebuie să corespundă conceptului de durabilitate, el nu poate fi doar o măsură educativă, ci are şi componenta de achiziţionare echipamentului.
Susţinerea financiară este unică şi nu duce la obligaţii repetate din partea ambasadei.
Beneficiari ai proiectului trebuie să fie o instituţie de interes comun (de ex. un ONG, o şcoală). Rezultatul proiectului trebuie să fie în beneficiul societăţii si poate promova formarea profesională a mai multor persoane.

Finanţarea totală a proiectului este sigură (în cazul cînd contribuţiile financiare, care nu au fost solicitate de la ambasadă, sunt garantate).

Sînt inițiative care pot obţine suport financiar doar o singură dată.
Instituţiile, organizaţiile pot depune numai cîte o singură cerere de finanţare, care trebuie să fie semnată de două persoane responsabile de proiect. Iniţiativele de susţinere ale persoanelor individuale şi de iniţiere a noilor afaceri pentru un grup mic de beneficiari nu vor fi acceptate. Ideile de proiecte ce ţin de domeniul medical, militar şi de activitate al poliţiei vor fi respinse. Ambasada nu este în drept să susţină proiecte în cazul în care scopul acestuia aparţine unei alte categorii financiare (precum ar fi promovarea limbii germane, ajutor umanitar şi oferirea produselor alimentare).

Ambasada va trebui să respingă proiectele prin care se solicită acordarea de împrumuturi, mijloace financiare pentru cheltuielile curente (salarii, consumabile, etc.), achiziţionarea terenurilor, autovehiculelor, echipamentului tehnic pentru ministere. În afară de aceasta sunt excluse şi iniţiativele a căror durabilitate sau efect se apreciază a fi mai puţin de doi ani. Plus la toate ambasada nu va finanţa proiectele ce vor aduce beneficii în primul rând autorităţilor, instituţiilor de stat, fără ca proiectul să fie cu impact pozitiv asupra condiţiilor de trai ale localnicilor. De regulă suportul financiar constituie până la 10.000 euro.
Pentru mai multe detalii: 

Direcţia Economie a Consiliului rational Ocniţa 0 (271) 2-15-04;

Tatiana Putin; Marcel Gîrtopan.

 

 

 

About rciumac