NOVATECA

                                     NOVATECA

 Susținerea bibliotecilor pentru dezvoltarea comunităților

 

La 27 martie 2014, Consiliul pentru Cercetari si Schimburi Internationale „IREX Moldova”, cu sprijinul Initiativei Biblioteci Globale aFundatiei Bill si Melinda Gates, a lansat, in parteneriat

 cu Guvernul Republicii Moldova etapa nationala a programului NOVATECA.

 

Novateca este un program cu o durată de cinci ani care are scopul de a facilita transformarea bibliotecilor din Republica Moldova în instituții comunitare vibrante. Cu îndrumarea bibliotecarilor instruiți și cu susținerea partenerilor comunitari, cetățenii se vor bucura de acces gratuit la tehnologii moderne precum și de servicii inovatoare de bibliotecă proprii nevoilor moderne de informare.

 

Obiectivele Programului Novateca

În baza sistemului existent de biblioteci publice din țară, programul național Novateca va colabora cu diverși parteneri locali, naționali și internaționali pentru a:

  • Facilita modernizarea bibliotecilor publice prin dotarea acestora cu tehnologii informaționale moderne pentru accesul public la informații;
  • Consolida un sistem de dezvoltare profesională a bibliotecarilor, care va instrui mai mult de 1500 de bibliotecari să poată oferi servicii moderne de bibliotecă centrate pe necesitățile cetăţenilor;
  • Facilita comunicarea și susține colaborarea dintre bibliotecari de diferite ranguri și vârste ce servesc drept modele de urmat;
  • Fortifica abilitățile bibliotecarilor de relaționare cu oficialii administrației publice locale și naționale, pentru a asigura prioritatea strategică și finanțarea bibliotecilor publice și pentru a-i ajuta să înțeleagă valoarea bibliotecilor ca centru comunitar;
  • Spori susținerea publicului larg în derularea inițiativelor de transformare a bibliotecilor în centre comunitare vibrante prin inițierea parteneriatelor cu ONG-uri, grupuri de cetățeni și entități din sectorul privat.

 

La data de 16 octombrie 2015 în raionul Ocniţa, în incinta Bibliotecii Publice orăşeneşti a fost organizată Conferinţa de Orientare START pentru bibliotecile încluse în reţea ( 21 biblioteci publice a raionului). Conferinţa de orientare reprezintă  prima activitate obligatorie pentru membrii reţelei Novateca, în cadrul căruia participanţii au fost familiarizati cu filozofia programului, principiile de activitate în cadrul Novateca, modul şi perioada de livrare  a echipamentului , perioada  instruirilor, precum şi cu modalităţile de raportare. De asemenea, această conferinţă a contribuit la constituirea şi fortificarea reţelei Novateca la nivel de raion.

Manifestarea a intrunit bibliotecari din cadrul bibliotecilor publice din raion, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, precum si ai partenerilor Programului NOVATECA.

 

La festivitatea au fost prezenţi conducerea raionului Ocniţa, preşedinte – Vasile Romaniuc şi viceprededinte pe problemele sociale Andrei Ţopa;  Şefa Serviciului Cultură Ocniţa – Ludmila Belonoşca; Şefa  Secţie Cultură Donduşeni — Liuba Danuţ; Trainerii Centrelor de Formare din raionul Ocniţa şi Donduşeni;

Din patrea Novatecii au fost prezenţi: Igor Mironiuc- coordonator pentru dezvoltarea Bibliotecilor; Lidia Kulicovski-specialist în inovarea bibliotecilor; Nadejda Mocanu- manager pe parteneriat; Oleg Bursuc- coordinator pe instruiri;

Cele  21 de biblioteci din raionul Ocnita vor fi echipate in perioada Decembrie 2015-Februarie 2016, iar Centrul de Formare Ocnita va fi deschis la data de 5 noiembrie 2015.

Bibliotecile vor primi in total 73 computere. In afara de aceasta, fiecare biblioteca va primi cite o imprimanta multifunctionala 4-in-1 (printer/scanner/copiator/fax), router WiFI, switch, 1 pereche de boxe si un hard disk extern. Pe linga aceste, Centrul de formare va fi dotat cu doua laptopuri, un proiector si ecran. Costul total al echipamentului este aproximativ 1881000 (un milion opt sute  optzeci şi unu mii)  lei.

“Новатека” — это пятилетняя программа, способствующая преобразованию молдавских библиотек в динамичные и активные публичные организации. При помощи квалифицированных библиотекарей, а также при поддержке партнёров на местном уровне, гражданам нашей страны станут доступны бесплатные информационные услуги, способные удовлетворить потребности населения.

Цели программы « Новатека »

Программа «Novateca» берет за основу существующую систему библиотек в Молдове, привлекая партнеров на местном, национальном и международном уровне с целью:

  • Поддержки процесса модернизации библиотек, оснащением библиотек современным оборудованием и технологиями необходимыми для свободного доступа граждан к информации.
  • Усовершенствования системы профессионального развития для предоставления 1500 библиотекарям возможности оказывать современные услуги в переоборудованных библиотеках.
  • Улучшения сотрудничества между библиотекарями для распространения передового опыта.
  • Развития сотрудничества работников библиотек с органами местной и центральной власти для обеспечения долгосрочной поддержки и финансирования.
  • Активизации поддержки библиотек, как динамичных центров путём создания партнёрских отношений с НПО, группами граждан, экономическими структурами.