PROTECȚIA   DRETURILOR  COPILULUI   ÎN  CENTRUl   ATENȚIEI !

20200127_131757

      Recent , la  27 ianuarie 2020  ș-a  desfășurat  ședința  ordinară  a Consiliul   raional  pentru   protecția  drepturilor  copilului .  Mai  întîi  au  fost  aduse la  cunoștință   modificările   în Componența  CRPDC.

Președinte  , prin  Decizia  Consiliului raional  nr.6/20  din  24.12.2019            a  fost  aprobată  d-na  Galina  Zalevscaia,  vicepreședintele  raionului  Ocnița, dnul Ion  Zaharco,  șeful  Direcției   Învățămînt   este   vicepreședinte  al  CRPDC, secretar dna  Stela  Țurțurica,  specialist în  problemele  protecției   drepturilor copilului DASPF.

Ședința  a fost   prezidată  de către dna  Galina  Zalevscaia.  Ordinea de zi  a inclus următoarele  Întrebări:

  1. Revizuirea și aprobarea  planului de activitate  a  CRPDC pentru  an. 2020.,  raportor  -dna  Stela  Țurțurica
  2. Asigurarea condițiilor optime în instituțiile  de  învățămînt,  monitorizarea  organizării  alimentației  copiilor  din  instituțiile  școlare și  preșcolare     prin  prizma  dreptului   la  sănătate-  raportori  dnele  Ecaterina  Sturzinschi  și  Natalia  Guțan,  metodiste  Direcția  Invățămînt.
  3. 20200127_131738

E de  menționat, că Direcția  Învămînt a  trasat următoarele,  cele  mai  însemnate obiective prioritare   referitor  la  respectarea  drepturilor  copilului:                                                                                                                          -Asigurarea unui regim alimentar sănătos  și activitatea  fizică  adecvată în  instituțiile  de învățămînt.                                                                                           -Asigurarea condițiilor de   sănătate a copiilor în  instituțiile de învățămînt.                                                                                                            —  Diversificarea  formelor de implicare a  comunității,  familiei și elevilor  în  procesul  decizional  al   școlii.                                                                        -Generalizarea  respectării  normelor  financeare și naturale la  organizarea alimentației   copiilor în   Instituțiile Educație Timpurie din  raion în anul 2019 conform  Hotărîrii  G RM  nr.722  din 18.07.2018.

În  urma  dezbaterilor  și  propunerilor  apărute la  întrebările puse în discuție a fost  primită  Hotărîrea  Consiliului care este  executorie  pentru  persoanele  fizice vizate.

În  continuare accent  se  va pune  pe  obiectivele   activității  Consiliului  raional pentru protecția  drepturilor  copilului care  își   desfășoară   acțiunile  în  baza  Regulamentului  și  recomendărilor  Consiliului Național  pentru  protecția  drepturilor copilului

About rciumac