RAPORTUL PREŞEDINTELUI  RAIONULUI OCNIȚA  PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI RAIONAL ÎN ANUL 2019

pdfRaport-2020

În anul 2019 serviciile, secțiile și direcțiile Consiliului raional Ocnița au activat în condițiile specifice economice, sociale și politice din țară. Obiectivul general al activității a fost orientat spre prestarea serviciilor  de calitate cetățenilor și asigurarea durabilă  a dezvoltării raionului în condițiile real create. Aceste principii au persistat în toate domeniile de activitate ale Consiliului  raional.

Raportul dat este o e evaluare a  situației obiective din teritoriul administrat în domeniul economic, social și cultural.

Pe parcursul anului 2019  Consiliul raional Ocnița s-a întrunit  în ședință de 6 ori (4 ședințe ordinare și 2 ședințe extraordinare), în cadrul cărora s-au  examinat 61 întrebări: inclusiv 43 cu caracter social și  18 cu caracter economic.

pdfRaport-2020

About rciumac