Sectia Cultura a Consiliului raional Ocnita anunta concurs pentru ocuparea functiei vacante de Director al Scolii de Arte „T.Negara” or.Ocnita

scoala de arte

La concurs poate candida persoana care intruneste urmatoarele criterii:

— detine cetatenia Republicii Moldova;
— are studii superioare universitare (profil arta);
— are grad didactic unu sau superior la una din disciplinele predate in institutie,
(exceptie: grad didactic doi pentru spatiul rural);
— are vechime pedagogica de cel putin 5 ani;
— nu a implinit virsta necesara obtinerii dreptului la pensia pentru limita de virsta;
— poseda limba romana, iar pentru localitatile populate preponderent de reprezentanti ai minoritatilor nationale – posedarea limbii romane la nivel de comunicare;
— este apta din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea functiei;
— nu are antecedente penale.

Candidatii pentru ocuparea functiei de director prezinta comisiei de concurs, in termen de 30 zile din ziua publicarii anuntului, urmatoarele acte obligatorii pentru participare la concurs:

— cererea de inscriere;
— copia actului de identitate;
— copiile legalizate ale actelor de studii;
— copiile legalizate ale actelor ce confirma gradul didactic/managerial;
— curriculum vitae;
— copia legalizata a carnetului de munca;
— certificatul medical din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
— certificat de cazier juridic;
— merite in domeniul invatamintului artistic;
— programul de activitate in viitoarea functie, pentru 5 ani.

Dosarul candidatului se va prezenta intr-un singur exemplar. Fiecare fila se numeroteaza, iar numarul total de file se vor consemna in cuprins. Cuprinsul va fi in doua exemplare, un exemplar se restituie sub semnatura persoanei care a depus dosarul.

Datele de contact si intrebare suplimentare :
E-mail – sc_ocnitsa@mail.ru
Adresa postala – MD-7101
or. Ocnita , str. Independentei, 49
Scoala de Arte “T.Negara” or.Ocnita, etajul II, cabinetul 203
Persoana de contact – Ala Lescina, specialist principal.
Telefon de contact: 027121429.

About rciumac