Seminar cu coordonatorii

Seminar cu coordonatorii a acțiunilor de prevenire,
identificare,raportare și referire a cazurilor de ANET.

La 18.11.2015 în gimnaziul Mereșeuca s-a desfășurat seminarul raional cu coordonatorii a acțiunilor de prevenire,identificare,raportare și referire a cazurilor de ANET cu genericul:,,Examinarea legăturii dintre comportamentul copilului și gradul de satisfacere a nevoilor acestuia.,,
Seminarul s-a desfășurat conform mottoului: ,,Poartă-te cu oamenii așa cum ai vrea să se poarte și alții cu tine,,.
În cadrul seminarului a fost realizată ora publică cu subiectul,,Legătura dintre comportamentul copilului și gradul de satisfacere a nevoilor acestuia.,, unde au participat elevi din clasele a VIII-a și a IX-a.Ora publică a fost monitorizată de coordonatorul Tomai Gabriela.La fel în cadrul seminarului s-a petrecut și activitatea extracurriculară cu genericul,,Simbioza dintre comportamentul copilului și satisfacerea nevoilor acestuia.,, dirijată de organizatorul Cozma Nelea.

La ambele cazuri activitatea de cercetare a elevilor a fost stimulată printr-un șir de metode și procedee interactive ca : mîna oarbă,scrierea liberă,studiul de caz,dezvoltarea,asaltul de idei,joc de rol,interviul,mesajul-rezumat.Pe parcursul activităților elevii și-au exprimat opiniile referitor la importanța comportamentului și gradul de satisfacere a nevoilor acestuia.Ei și-au dezvoltat abilități de comunicare și dezbateri în grup.Elevii au știut să aleagă algoritmi eficienți de analiză morală a comportamentului echilibrat.Elevii au scos în evidență,că copiii au nevoi fizice ce trebuie satisfăcute pentru ca ei să crească,de asemenea,au și nevoi psihosociale pentru a se dezvolta la nivel emoțional în familiile lor,de unde pot să exploreze lumea.La fel s-a accentuat,că deseori,în asistența copiilor,sunt accentuate soluționarea necesităților materiale și se uită de necesitățile sociale și psihosociale.

La finele activităților elevii au ajuns la concluzia,că dacă toate nevoile enumerate vor fi satisfăcute,ele vor asigura dezvoltarea unei personalități integre.
În cadrul seminarului au participat și cîțiva părinți,cei care sunt pilonii de bază a satisfacerii nevoilor copiilor.
Ei de asemenea,și-au expus opiniile referitor la subiectul abordat.Părinții au accentuat,că nevoile copilului sunt multe,iar părintele este bine să le satisfacă pentru a-i oferi posibilitatea dezvoltării la adevăratul lui potențial. Pe parcurs părinții au mai menționat,că copilul are cîteva nevoi esențiale:
-să se simtă iubit,acceptat,apreciat,înțeles;
-să te simtă aproape,să aibă încredere în tine și să devii prietenul lui cel mai iubit.
La debrifarea orei publice și a activității extracurriculare au vorbit coordonatorii de la LT,,M.Sadoveanu,,;gimnaziul,,V.Tonu,,Dîngeni;școala primară-grădiniță Frunze ș.a.
Directoarea gimnaziului Mereșeuca D-na Tamara Pîslaruc a accentuat,că ambele activități au demonstrat colaborarea strînsă între cele două medii educaționale:școală-famile,care se completează și se susțin reciproc și asigură într-o mare măsură intergrarea copilului în activitatea școlară,în viața socială.La fel menționează,că relația de cuplu în cadrul familiilor cu copii este importantă deoarece influiențează direct copiii.Adulții sunt în același timp indivizi cu nevoi personale,parte din cuplu,părinți și ființe sociale.La fel a accentuat ,că familia ar trebui să fie pentru toți locul unde să se simtă,,acasă,,.Un loc primitor,cald,în care să existe armonie,afecțiune,înțelegere,încredere și respect.
La fel în cadrul seminarului D-na Vera Lazari,metodist,coordonator ANET de la DÎOcnița,a accentuat,că între cele 3 categorii de necesități: Morale;Sociale;Psihologice nu există ierarhie,există doar interacțiune și interdependență.

D-na Vera Lazari a făcut o prezentarea a ghidului pentru profesioniștii din domeniul protecției copilului.

About rciumac