Seminar de bune practici cu managerii şcolari

seminar

 Seminar de bune practici cu managerii şcolari

,,Orientarea managementului educaţional în direcţia eficientizării calităţii educaţiei prin colaborare eficientă cu părinţii şi comunitatea”  a fost genericul seminarului cu managerii şcolari din 26 noiembrie 2015 în gimnaziul Bîrnova, moderator — directorul instituţiei, Constantin Calaraş.

Invitaţii de onoare ai seminarului au fost vicepreşedintele raionului Ocniţa, dnul Andrei Ţopa; şeful DÎ Ocniţa, dnul Ion Zaharco; primarul satului Bîrnova, dnul Scutelnic Valerii; agenţii economici de pe teritoriul satului  dnul Motilică Dumitru şi dnul Corsan Alexadru.

Managerii şcolari au fost prezenţi la  activităţile cu părinţii: ,,Meseria de a  fi părinte” , clasa a IV-a, diriginte Rodica Scaian şi ,,Responsabilitatea –calea  spre succes”, clasa a VII-a, diriginte Liudmila Marciuc. Ambele activităţi au demonstrat colaborarea strînsă între cele două medii educaţionale (şcoala şi familia) care se completează, se susţin reciproc şi asigura

într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, în viaţa socială.

Oaspeţii au apreciat activitatea  părinţilor în viaţa şcolii. Pentru a avea elevi bine educaţi şi responsabili, diriginţii practică mai întîi educaţia părinţilor. Gradul  de implicare şi de activism al părinţilor  a identificat oportunităţile create de şcoală pentru menţinerea de relaţii eficiente şi ajutorul oferit acestora. În cadrul activităţii, în clasa a IV-a, a fost apreciat  discursul medicului de familie, dna Liudmila Cernei, care a apreciat rolul părintelui în educarea unei generaţii sănătoase, a propus  recomandări referitor la creşterea şi dezvoltarea propriului său  copil. În momentul debrifării activităţilor, managerii şcolari şi-au exprimat părerea  că părinţii nu au doar rol biologic şi obligaţia de a-i hrăni sau îmbrăca pe copii, ci şi datoria morală de a contribui activ la educaţia lor, că această sarcină nu aparţine în exclusivitate şcolii. Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce îl înconjoară, primele norme şi reguli de comportament în cei 7 ani de acasă, apoi încearcă să motiveze că  educaţia academică este vitală pentru bunăstarea copilului şi îşi demonstrează responsabilitatea finală de formare din punct de vedere moral și intelectual. Puterea exemplului este întotdeauna cel mai bun element în educația copilului.

Activitatea extracurriculară „Tot ce e frumos e sfînt, ce e sfînt e veşnic”, pregătită de directorul adjunct pentru educaţie, Lilia Corsan s-a desfășurat în cadrul unui  proiect comunitar de mare amploare. În cadrul proiectului au activat concomitent centrele: activităţi cultural artistice, expoziţii de lucrări ai  meşterilor populari, tîrgul de produse alimentare. Activităţile în cadrul proiectului au demonstrat activităţi de parteneriat sănătos între şcoală , APL, agenţi economici, meşteri populari, comunitate şi părinţi.

În încheiere, managerul  gimnaziului, dnul Calaraş Constantin a mulţumit tuturor  celor implicaţi în activităţile acestui seminar, a evidenţiat că succesul în educaţia copiilor, în crearea celor mai bune condiţii se datorează actorilor implicaţi în procesul educaţional în care fiecare ştie ce are de făcut,  şi-a exprimat respectul şi încrederea cuvenită parteneriatului cu comunitatea.

 

 

 

 

About rciumac