Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale

Pe parcursul a trei zile consecutive din săptămâna 23 -27 mai 2016 raionul Ocniţa a fost supus unei verificări de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale la tema „Acţiunile organelor de conducere şi ale forţelor protecţiei civile la organizarea lichidării consecinţelor cutremurelor de pământ, avariilor de producţie şi epizootiilor”. La data de 27 mai 2016 a avut loc aplicaţia demonstrativă.

Mai întâi, s-a desfăşurat partea teoretică, apoi s-a trecut la aplicaţia demonstrativă, în care au fost antrenaţi membrii Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale (preşedinte V.Romaniuc, vicepreşedinte Andrei Ţopa), efectivul Punctului raional de dirijare (secretarul consiliului rational Alexei Galuşca), colaboratorii Secţiei situaţii excepţionale (şef, maior al s/s Andrian Ciumac) şi protecţiei civile ale raionului (specialist  Mihai Lazări), primarii satelor şi comunelor raionului. Evaluarea a fost efectuată de către Comisia de evaluare din cadrul Serviciului PC şi SE al MAI.

Scenariul exerciţiului  S-a anunţat că, pe data de 27 mai 2016, la ora 6.00, pe teritoriul Republicii Romînia s-a produs un „cutremur” de pământ, epicentrul căruia s-a aflat în munţii  Carpaţi (localitatea Vrancea), la aproximativ 300 km de la teritoriul raionului Ocniţa. Intensitatea oscilaţiilor scoarţei terestre în zona centrală a ţării noastre a fost de 6 grade pe scara Richter. Pe teritoriul raionului s-au înregistrat deteriorări esenţiale la blocurile locative cu multe etaje din oraşul Ocniţa cît şi casele de locuit particulare. Au fost deteriorate linii de comunicaţii, energie electrică şi gazoduct. Au izbucnit incendii la Staţia de Cale Ferată din or.Ocniţa. Sunt raportate deteriorări a clădirii spitalului rational. Din cauza deteriorării drumurilor s-au inregistrat accidente rutiere cu un numar mare de personae rănite, se prognozează un număr mare de sinistraţi şi personae dispărute. Acesta este doar un scenariu posibil, propus pentru pregătirea, antrenarea şi perfecţionarea structurilor cu atribuţii în managementul situaţiilor excepţionale

Startul aplicaţiei a fost dat prin anunţarea semnalului „ALARMA” prin intermediul stativului de înştiinţare centralizată a SA „Moldtelecom”, unde semnalul dat a fost transmis membrilor CSE, efectivului punctului de dirijare (EPD) a raionului şi primarilor din raion. La orele 8.00 a acelei zile a început prima şedinţă a CSE, care a durat pînă la orele 8.40, apoi membrii CSE şi primarii s-au familiarizat cu modul de organizare şi activitate a punctului de dirijare. Ulterior, aproximativ la orele 9.00 preşedintele raionului, preşedintele CSE Vasile Romaniuc, a făcut trecerea în revista de front a formaţiunilor protecţiei civile din raion, s-au îmbarcat în coloana auto formată şi s-au deplasat la locul desfăşurării nemijlocite a aplicaţiei demonstrative.

Locaţia  nr.1 Evacuarea LT „M.Sadoveanu” or.Ocniţa. Aici a fost demonstrată evacuarea instituţiei şcolare în caz de situaţii excepţionale. În timpul operațiunilor de intervenție, echipele de salvatori au simulat lucrări de salvare, deblocare, de acordare a primului ajutor medical și transportare a sinistraților în instituțiile medicale.

Locaţia  nr.2  Localizarea şi lichidarea incendiului de proporţie la Staţia  de Cale Ferată or.Ocniţa. Aici a fost demonstrată lichidarea incendiului de proporţie şi acţiunile de cooperare şi interacţiune cu trenul de intervenţie.

Locaţia nr.3  Desfăşurarea Punctului de repartizare a MIP în LT „GH.Biruitorul” or.Oniţa. Au fost demonstrate distribuirea mijloacelor de protecţie individuale.

Locaţia  nr.4. Organizarea activităţii IMPS Spitalul raional Ocniţa în cazul unui flux masiv de victim în urma unui accident rutier. Aici a fost demonstrată lichidarea consecinţelor accidentului rutier cu multiple victime, unde membrii formaţiunilor serviciului medical şi-au demonstrat abilităţile de acordare a ajutorului medical, iar salvatorii abilităţile descarcerării persoanelor rămase blocate în automobile după accident, a fost demonstrată acordarea asistenţei medicale unui flux masiv de victime, şi evacuarea personalului spitalicesc în caz de situaţie excepţională.

Locaţia nr.5. Lichidarea focarului de Rabie. De către forţele Serviciului protecţia plantelor şi animalelor a fost demonstrată lichidarea focarului de Rabie.

Locaţia nr.6. Desfăşurarea lucrărilor de salvare –deblocare şi de urgenţă la blocul locative cu multe etaje prăbuşit în urma cutremurului. Au fost demonstrate desfăşurarea lucrărilor de salvare – deblocare şi de urgenţă lichidarea incendiului la etaje şi în subsol, evacuarea sinistraţilor de la etajele de sus ale blocului, descărcerarea victemelor de sub dărămături.

La toate zonele, serviciul menţinerii ordinii publice, reprezentat de Inspectoratul de poliţie raional, a demonstrat încercuirea zonelor calamităţilor naturale şi menţinerea ordinii publice. La finalul acţiunilor practice, de către serviciul comerţ şi alimentaţie publică a CSE, a fost demonstrată activitatea punctului mobil de alimentaţie.

Aplicaţia s-a finalizat cu a doua şedinţă a CSE în orăşelul de corturi.

La finele aplicaţiei, s-a făcut o analiză şi  o apreciere bună atît acţiunilor practice din cadrul aplicaţiei, cît şi nivelului întocmirii documentaţiei privind protecţia civilă la instituţiile din teritoriul raionului Ocniţa , fiind appreciate pozitiv

 

About rciumac