Stimați cetățeni ai raionului Ocniţa!

FL

   Stimați cetățeni ai raionului Ocniţa!

 

Permiteți-mi să Vă adresez din numele Consiliului raional sincere și cordiale felicitări cu ocazia jubileului de 75 de ani de la fondarea raionului nostru. Aceasta este o adevărată sărbătoare a tuturor celor, care își iubesc sincer glia, se mândresc cu istoria bogată, cultura strămoșească și ospitalitatea neamului. Aniversarea dată ne oferă oportunitatea să reflectăm asupra istoriei raionului și să-i apreciem la justa valoare realizările obținute până în prezent.

 

Sper că și pe viitor ocniţenii vor păstra și vor perpetua frumoasele lor tradiții, vor contribui prin energia, hărnicia și spiritul lor de inițiativă la rezolvarea problemelor stringente de actualitate, în beneficiul plaiului natal și al Republicii Moldova.

 

Vă dorim din tot sufletul ca bogatul potențial, pe care ocniţenii l-au plămădit de veacuri, să contribuie plenar la integrarea europeană a țării noastre, la sporirea nivelului și calității vieții oamenilor și ca Pacea, Fericirea și Bunăstarea să domnească în fiecare casă, în fiecare familie.

 

Cu deosebit respect,

Preşedintele raionului                                                             Vasile ROMANIUC

About rciumac