Stimați lucrătorii din domeniul Justiției!

JUSTICE

Stimați lucrătorii din domeniul Justiției! 

 

Dumneavoastră vă revine un rol deosebit în asigurarea supremaţiei legii, în procesul de perfecţionare şi implementare corectă a legislaţiei, în promovarea valorilor sociale supreme a legalitatii si echitatii. De profesionalismul, devotamentul şi verticalitatea Dumneavoastră depinde în mare măsură succesul edificării statului de drept – Republica Moldova.

 

Apreciem mult munca Dumneavoastră și eforturile pe care le depuneți, credem în Dumneavoastră și în tot ceea ce faceți. Vă mulțumim pentru devotamentul de care dați dovadă și responsabilitatea asumată.

În numele Consiliului raional și al meu personal de « Ziua profesională a lucrătorului justiţiei »,  vă  doresc noi succese în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, realizări remarcabile și profesionale, optimism, încredere în forțele proprii, putere creatoare, curaj și tărie, stimă din partea apropiaților și cetățenilor noștri. Sănătate, fericire și bucurie familiilor DVS.

 

Cu respect,

președintele raionului                                                                                        Vasile Romaniuc

 

    Уважаемые работники органов юстиции!

        От имени районного совета и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником « День работников органов юстиции » — праздником людей, которые посвятили свою жизнь служению Закону, Правде и Справедливости.

Нет ни одной деятельности, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Быть юристом — большая честь и, без преувеличения, огромная, государственной важности ответственность. На протяжении своей истории органы юстиции всегда активно способствовало развитию и укреплению государственности, совершенствованию законодательства, утверждению принципов справедливости, реализации и защите конституционных прав,  свобод и законных интересов граждан.

Выражаю слова высокой признательности за ваш высокий профессионализм и искренне желаю   целеустремленности и преданности великому делу — служения Закону. Новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма и неиссякаемой энергии.

 

С уважением ,

  председатель района                                                                             Василе Романюк

About rciumac