Stimați reprezentanți ai administrației publice locale și ai organizațiilor societății civile din raionul Ocnița

Stimați reprezentanți ai administrației publice locale și ai organizațiilor societății civile din raionul Ocnița

Consiliul raional vă informează:

     În data de 21 august 2020, Cancelaria de Stat în cooperare cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA), va organiza instruirea fizică pentru administrația publică locală și  societatea civilă din raionul Ocnița în cadrul proiectului ”AGREED – Activitatea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării”, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Scopul acestei instruiri rezidă în abordarea subiectelor privind transparența procesului decizional în cadrul APL-urilor, implementarea principiilor democrației participative, îmbunătățirea serviciilor publice la nivel local. Pe parcursul instruirii va fi prezentat Programul de granturi destinat cooperării dintre organizațiile societății civile și APL-uri pentru implementarea proiectelor la nivel local.

     În acest context, avem plăcerea de a vă invita să luați parte la acest eveniment.

    Alimentația și cheltuielile de transport vor fi rambursate (la prezentarea tichetelor de călătorie/ordinului de deplasare și a copiei de pe buletinul de identitate).

    În acest timp vor fi asigurate regulile de protecție (vor fi dezinfectante, măști de protecție, păstrată distanța socială).

 

Locul desfășurării evenimentului: or. Ocnița, str. Independenței, 64, Restaurant ”Vivat” (agenda se anexează).

AGREED — Activarea Reformei Guvernării pentru Îmbunătățirea Dezvoltării

Sesiune de instruire pentru APL si OSC

Transparența la luarea deciziilor și participarea cetățenilor 

AGENDA

Data: 21 august 2020

Locul: or. Ocnița, str. Independenței 64, Restaurant Vivat”

 

9:00-9:30 Sosirea participanților, cafea
9:30-9:50 Deschiderea sesiunii de instruire

·       Reprezentant Consiliul Raional

·       Reprezentant ALDA

9:50-10:10 Prezentarea scurtă a proiectului AGREED

·       Reprezentant ALDA

10:10-11:00 Transparența la luarea deciziilor la nivel local – legislația națională și nivelul/potențialul de implementare
11:00-11:15 Sesiunea de întrebări și răspunsuri
11:15-11:30 Pauză de cafea
11:30-12:00 Serviciile prestate de autoritățile locale și posibilitatea de participare a cetățenilor –  legislația națională și potențialul de implementare
12:00-13:15 Imbunătățirea participării publicului – principii și modalități

Informarea, consultarea, dialogul și parteneriatul

Discuții și lucrul în grup

13:15-14:15 Prânz
14:15-15:15 Imbunătățirea participării publicului – lucrul în comunitățile locale

Elaborarea planurilor comunitare de acțiune pentru creșterea participării publicului

15:15-16:15 Implementarea proiectelor locale ca elemente de creștere a transparenței la nivel local
16:15 Evaluarea, închiderea sesiunii de instruire

 

 

About rciumac