Tinerii din nordul Moldovei beneficiază de asistență în integrarea socio-profesională

Tinerii din nordul Moldovei beneficiază de asistență în integrarea socio-profesională

logo-svis

O mare parte din tineri, ajunși la vârsta de 18 ani cu greu fac față procesului de tranziție la viața independentă și ajung să se înscrie în rândurile celor vulnerabili. Tinerii orfani, tineri din familii defavorizate, din familii monoparentale din nordul țării beneficiază, de mai bine de 8 ani, de servicii profesioniste oferite de Echipa multidisciplinară a Serviciului Integrare Socio-Profesională prestat de Asociația Obștească „Demos”.

Echipa „SVIS Nord” a asociației „Demos” și-a continuat activitatea începută în 2009 în raioanele Edineț și Ocnița, unde oferă gratuit servicii de asistență psihosocială şi juridică, educaţie economică, şi abilitare economică în vederea facilitării integrării sociale şi profesionale a tinerilor dezavantajați.

Pe parcursul celor 5 luni, echipa s-a deplasat în 54 localități, în care a organizat 85 întâlniri informative cu reprezentanți ai Autorităților Locale, Agenţiilor Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ATOFM), Birourilor de probațiune și agenți economici locali din cele două raioane. În rezultatul întâlnirilor, 22 tineri defavorizați au fost referiți către „SVIS Nord” pentru a primi servicii: 15 tineri din r-l Edineț și 7 tineri din r-l Ocnița. După o evaluare a situației și necesităților fiecăruia dintre ei,  17 tineri au fost acceptați în Serviciu.

Problemele cu care se adresează tinerii în Serviciu sunt multiple și variate: de la lipsa  actelor de identitate,  a unei meserii, până la necesitatea găsirii unei locuințe, a identificării unui loc de muncă pentru obținerea veniturilor stabile și a unui trai mai decent în comunitate.

”…Odată ajuns în Serviciu, fiecare tânăr este implicat în elaborarea și implementarea propriului plan individual de lucru, cu obiective clare pentru următoarele 6 luni. De regulă, aceasta este durata asistenței tînărului, însă, în cazuri excepționale (reținere în perfectarea actelor, redobândirea cetățeniei etc.), acesta poate fi extins până la 1 an…” – susține Victor Moroz, coordonator național al proiectului „SVIS Moldova” („Demos”).

Spectrul de servicii oferite de echipa „SVIS Nord” este complex.  Pe lângă asistență specializată, tinerii se bucură de orientare profesională și achitarea contractelor de studii profesionale de scurtă durată și a burselor. Prin activitățile de educație financiară tinerii învață să gestioneze bugetul propriu, să fie responsabili în executarea plăților, inclusiv pentru achitarea chiriei și a serviciilor comunale. Competențele financiare ale tinerilor sunt dezvoltate prin învățarea operațiunilor bancare cu persoane fizice, inclusiv obținerea cardurilor bancare și gestionarea acestora pentru primirea ajutorului material. Acesta la rândul său este utilizat pentru procurarea bunurilor de primă necesitate. Pe parcursul a 5 luni a fost oferit beneficiarilor serviciului ajutor material în sumă totală de 29953 lei.

”Totodată, 2 tineri au fost susținuți de echipa „SVIS Nord” în elaborarea și implementarea Planurilor de afaceri: 1 tânăr, după absolvirea cursurilor profesionale, doreşte să-și deschidă propria afacere și să presteze servicii de sudor în satul Viişoara, r-nul Edineţ. O tânără, în urma absolvirii cursurilor de masor cu suportul echipei SVIS Moldova, este în proces de obţinere a patentei de întreprinzător care o să-i permită să prestează acest serviciu la domiciliu” – menționează Adela Ivanov , asistent social, membru echipa „SVIS Nord”.

Echipa multidisciplinară a AO ”Demos” face parte din rețeaua prestatorilor de servicii sociale „SVIS Moldova”,  în care se includ echipele „SVIS Centru”, „SVIS Sud”, „SVIS Transnistria”.  Rețeaua activează în cadrul proiectului „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio — profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova), implementat de A.O. „DEMOS” în parteneriat cu Asociațiile Obștești „Amici dei Bambini” și „Serdțe”, în cadrul programului „Sporirea Măsurilor de Încredere” (CBM IV), finanţat de Uniunea Europeană, co-finanțat de către Caritas Viena, Municipalitatea Viena și un donator privat din Europa.

About rciumac