« Un arbore pentru dăinuirea noastră»

Campania de Înverzire

« Un arbore pentru dăinuirea noastră»

     Ziua Națională de Înverzire a Plaiului « Un arbore pentru dăinuirea noastră» în perioada de toamnă,  s-a desfășurat  pe teritoriul Republicii Moldova la data de 31.10.2015. Acțiunea din cadrul Campaniei include plantarea arborilor, amenajarea fîșiilor și pasajelor forestiere din preajma drumurilor și a bazinelor acvatice. În acest scop au fost alocate mijloace financiare din Fondul Ecologic Național în sumă de 1 mln.lei, pentru procurarea pueților,  care au fost repartizați pentru plantare în toate raioanele țării.

Conform datelor Ministerului Mediului în această zi urmau a fi sădite culturi silvice pe o suprafață de 548 ha, și executate lucrări ce țin de regenerarea naturală pe o suprafață de 295 ha. Autoritățile publice locale vor planta în această zi circa 267 mii de puieți.

        În cadrul acestui eveniment în raionul Ocnița au fost sădiți 2100 pueți de frasîn, stejar și arțar. În or. Ocnița la data de 3 noiembrie 2015 a fost organizată această campanie de înverzire a teritoriilor, ghidată de vicepresedintele raionului Dmitrii Costioglo. La acţiune au participat  subdiviziunile Consiliului raiional, aministrația primăriei or. Ocnița — primar Ion Ciumac  şi tinerii din instituţiile de învăţămînt L.T. ”Gh. Biruitorul ” – director Alexandru Crivoi și  L.T. ”M.Sadoveanu” – director Valentina Apostol. Într-o atmosferă veselă și degajată, conducătorii, umăr la umăr, cu angajații au sădit 400 de pueți, înfrumusețînd astfel teritoriul orașului.  

        Implicarea fiecărui cetățean în această acțiune va duce la îmbunătățirea stării ecologice a țării și a mediului de trai.

Angela

About rciumac