V-am ura, v-am tot ura

V-am ura, v-am tot ura
Ediţia anului 2015 a Festivalului-concurs raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „V-am ura v-am tot ura” a avut loc vineri, 25 decembrie, gazda căruia a fost sala de festivităţi a Şcolii de Arte „T. Negară” din or. Ocniţa.
Organizatori: secţia Cultură Ocniţa (L. Belonoşca) şi Direcţia Învăţămînt (I. Zaharco).
Moderatoare: Alla Leşcina, specialist secţia Cultură.
Juriul Festivalului: Vasile Romaniuc, preşedinte de raion; Ivan Zaharco, şef DÎ; Ion Ciumac, primar de Ocniţa; Iurie Rusu, şef DASPF; Svetlana Cotova, sef OSC; Ecaterina Sturzinschii, preşedintele sindicatului „Viitorul”; Vladimir Baciu, redactor „Meridian Info”; Ludmila Belonoşca, şef Secţie Cultură – preşedintele juriului.
Ediţia acestui an al Festivalului diferă puţin de cele precedente prin faptul că au participat de rînd cu colectivele vîrstnice şi grupuri şcolare de colindători din instituţiile de învăţămînt din raion.
Este de remarcat faptul că, în anul curent, mai multe colective şi-au demonstrat talentul pe scena Festivalului.
În funcţie de măiestria interpretativă, prezenţa scenică şi originalitatea programului, au fost desemnate cele mai bune formaţiuni din concurs. Secţia Cultură şi Direcţia Învăţămînt au înmînat tuturor participanţilor colaci, Diplome şi cadouri.
Rezultatele Concursului:
Comaprtimentul „Colinde , cîntece de stea, urătură dradiţională” :
Locul I – Ansamblul folcloric „Lăstărel” aş Şcolii de Arte „T.Negară” or.Ocniţa, cond. Mariana Popescu-Edu
Locul I – Ansamblul folcloric „Teiuş” al Căminului de Cultură, com.Lipnic, cond. Igor Vlad
Locul II – Ansamblului volac al Şcolii de Muzică pentru copii or.Otaci, cond. Natalia Bezrucico
Locul II – Ansamblului vocal al Căminului de Cultură Corestăuţi, cond. Maria Malanciuc
Locul III — Ansamblul vocal al Liceului Teoretic „M.Eminescu” , or.Otaci, cond. Elena Patranica
Locul III – Ansamblul folcloric al căminului de Cultură com.Vălcineţ, Cond. Piotr Cogut
Locul III – Ansamblul folcloric al s.Sauca , cond. Oleg Zadnipro
Comaprtimentul „Drama populară, jocuri cu măşti zoomorfe”:
Locul I – Ansamblul folcloric „Malanca” al s. Grinăuţi-Raia, cond. Galina Berco
Locul II – Ansamblul folcloric „Malanca” s.Clocuşna, cond. Arcadii Bucarciuc
Locul II – Ansamblul folcloric „Malanca” s. Bîrnova, cond. Lilia Corsan
Locul III – Ansamblului folcloric s.Hădărăuţi, (obiceiul Capra), cond. Anatolii Plăcinta
Menţiune specială :
Lica Rotaru, eleva Gimnaziului Mihălăleni, cond. Rodica Voinesco
Ana Sceaslivaia, s.Grinăuţi-Raia
Valentin Baraliuc, s.Hădărăuţi
Elizaveta Boico – eleva Şc.de Muzică Otaci
Menţiune de participare :
Ansamblul folcloric „Izvoraş” al centrului de Creaţie a Copiilor Ocniţa, cond. Roman Cebotari
Ansablul folcloric „Lencăuţeanca” al Căminului de Cultură Lencăuţi, cond. Larisa Mereuţă
Ansambul vocal al Gimn. Gîrbova, cond. Eugenia Dumitraş
Ansamblul volacl l Gimn. Dîngeni, cond. Valentina Popov
Ansamblul vocal al com.Ocniţa, cond. Angela Oleinic
Ansamblului vocal al LT „C.Stamati” , con.Ala Gladiuc
Ansamblul folcloric al s.Mereşeuca, cond. Ion Sultan
Ansamblul vocal al s.Grinăuţi-Raia, cond.Galina Berco
Ansamblul de dans modern „Izvoraş” al casei de Cultură or.Ocniţa, cond. Natalia Popovschi — Pavlova
Ansamblul de dans modern „Inspiraţia” al Casei de Cultură or.Ocniţa, cond. Antonina Pavlova
Opinii referitor la eveniment:
L. Belonoşca, şef Scţie Cultură: „Am încercat şi prin ediţia 2015 a Festivalului „V-am ura, v-am tot ura” să demonstrăm încă o dată, că obiceiurie de iarnă sunt unele dintre cele mai complexe manifestări ale spiritualităţii noastre. Alături de colindul străbun am avut şi urături, jocuri cu măşti zoomorfe. Toate acestea ne-au bucurat astăzi sufletele…”
Vasile Romaniuc, preşedinte de raion: „Festivalul a reuşit. Au fost prezentate programe variate şi interpretate cu măiestrie. Festivalul mi-a lăsat mie personal o impresie extraordinară şi a dovedit că tradiţiile de iarnă se păstrăzează în evantaiul folcloric al raionului. Doresc tuturor participanţilor multă sănătate, prosperare şi bucurii…”
Iurie Rusu, şef DASPF: „Asemenea Festival înseamnă un prilej pentru toţi de a ne aduna, un prilej de a păstra şi transmite generaţiilor următoare tradiţiile şi datinele noastre străvechi. Festivalul şi-a atins scopul. Felicit toţi participanţii şi locuitorii raionului cu prilejul sărbătorilor de iarnă, sănătate, mană şi prosperare vouă…”.

uratura

About rciumac