Va prezentam proiectul de decizie care urmeaza a fi discutat in cadrul audierilor publice care va avea loc la data de 16 martie 2021.

Cu privire la modificarea              

deciziei privind aprobarea

bugetului raional

pe anul 2021

 

În temeiul art. 43 (1) b) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 24 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ţinînd cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 258 din 16.12.2020 şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24.12.2015, Consiliul raional

 

DECIDE:

Deciz 2 2 din 0321 modif buget 2021 proiect

About rciumac