Vice- Andrei ȚOPA

Andrei ȚOPA – Vicepreședinte al raionului Ocnița

Ludmila 4588 (1)

Născut la 14 iulie 1956, s.Verejeni r-l Ocnița, Republica Moldova.

Studii:

1973       Şcoala Medie s.Verejeni r-l Ocniţa

1979       Institutul Agricol « M.V. Frunze»,  or.Chișinău

1998     Academia de Administrare Publică de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, 

             or.Chișinău

Activitatea profesională:

1979 — 1987  Inginer ameliorator superior-Întreprinderea de Producere a Fructelor „Lenin”,

                     s.Calarașovca;

1987 — 1989  Vicepreședinte – Colhozul  «Vatutin» s.Naslavcea,

                      Vicepreședinte- Colhozul «XXII съезд КПСС», s.Sauca, 

 1989 — 1991  Instructor, Comitetul raional  de PCM Ocniţa;

1992 – 1994   sef de frigorifer Agrofirma „Nistru”

1995 – 1999  sp. principal în Administrația Publică Comitetul Executiv Ocnița;

1999 — 2003   perceptor fiscal primăria or.Otaci, şef filiala Compania Asigurări Victoria;

2003 – 2004  Sp. Principal Aparatul Președintelui Consiliul raional Ocnița, şef autogara Otaci

2004 – 2011   Vicepreședinte a raionului Ocnița;

2015    Prin Decizia Consiliului raional  nr. 5/4 (a) din 24 iulie 2015 este ales în funcția de vicepreședinte

 

Starea civilă:  căsătorit, 2 copii

Telefon: 0 271 2 20 56