Vice- Zaharco Ivan

     

Zaharco Ivan

Zaharco Ivan, vicepreședinte al raionului

 

 

Data și  locul nașterii —21 decembrie 1978,  s.Mihălășeni, raionul Ocnița

 

Studii superioare

 

1997-2002-Universitatea de Stat  ”Alecu Russo” din Bălți, specialitatea pedagog, fizician, profesor;

2003-2004-Master în Fizică, Universitatea de Stat  ”Alecu Russo” din Bălți;

2015-2018-Master în Științe Politice, Academia de Administrare Publică;

2020-2023-Master în Comunicare Instituțională, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, facultatea Transfrontalieră;

 

Activitatea profesională

 

2002-2003-profesor de fizică și desen tehnic, Gimnaziul Mihălășeni, raionul Ocnița

2003-2015-profesor de fizică și educație tehnologică, LT”M.Sadoveanu” , or.Ocnița;

2008-2015-director adjunct pentru instruire, LT ”M.Sadoveanu”, or.Ocnița;

2015-2023-șef direcție, Direcția Învățământ a Consiliului raional Ocnița;

2023-ales vicepreședinte al raionului.

 

Limbi vorbite

Foarte bine

limba de stat, limba rusă

 

Fluient

 Limba franceză

 

Cu dicționarul

Limba engleză