VOCEA DE DINCOLO DE STELE…..

VOCEA DE  DINCOLO DE STELE…..

 

„Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea,

Că mare ni-i amărciunea,

Se mănîncă om cu om

Ca omizile din pom…”.

 

                              Ediţia  a  III a Festivalului-concurs  regional al cîntecului popular                             

„Teodor Negară” şi-a desemnat câştigătorii,

 uniţi prin dragoste, devotement faţă de acest fenomen cu valoare, pe nume Teodor Negară.

     Pentru locuitorii satului Sauca muzica populară începe de la Teodor Negară, cîntareț de muzică populară, artist emerit al Republicii Moldova, care, plecînd în lumea celor drepți, totuși ne înseninează viața cu cîntecele de neuitat. Orice persoană ce deschide lădița fermecată a maestrului , în care stau cele peste 250 de piese, lucrări din repertoriul lui Teodor Negară se îmbogățește cu valori inestimabile. La auzul cîntecului «Tăticul meu e la război», toti lăcrimează, iar la «Sauca, satule», toți își amintesc de baștină, de casa părintească, de mama.

Recunoștința consătenilor, pentru vocea de neuitată a  maestrului, s-a înglobat în ridicarea monumentului  instalat în cinstea cintărețului. Iar omagiul raionului Ocnița adus regretatului maestru s-a înglobat în inițierea Festivalului – concurs regional al cîntecului popular « Teodor Negară» organizat de Secția Cultură a Consiliului raional,sub egida Ministerului Culturii, cu susținerea Consiliului raional și Primăria Sauca.

Desfășurarea celei de-a III ediții a Festivalului a demonstrat încă odată  dragostea  şi memoria distinsului artist, Teodor Negară, cînecele căruia ne-au dus şi ne duc faima în lume, precum şi tendinţa de a face sărbătoare pentru fiecare.

Ca oaspeți de onoare la manifestare au fost prezenți președintele raionului Ocnița dl.Vasile Romaniuc, vicepreședinții Angela Crucichevici, Dmitrii Costioglo , Emilia Albu  primar de Mereșeuca , Mihai Rusu poiet, cercetător literar și pedagog, consilieri ai consiliului raional și local, invitați.

Pentru  premiul mare au concurat 11 tineri interpreți îndrăgostiți de muzica populară înzestrați cu talent mare, de diferite vîrste, din raioanele zonei de Nord şi Centru. Un juriu de prestigiu format din personalităţi de marcă ale vieţii musicale   și culturale moldoveneșt  a girat valoarea acestui eveniment artistic.

 

 • Maestrul Petre Neamțu, director artistic și prim-dirijor al Orchestrei de muzică populară „Folclor” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” președintele juriului,
 • Serghei Ciuhrii, Artist al Poporului, lucrător Emerit al Culturii, conferenţiar universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice or.Chișinău,
 • Vasile Moroşanu, Artist al Poporului, producătorul studioului muzical „Perlele Moldovei”,
 • Grigore Onoico, profesor universitar , Universitatea de Stat  «Alecu Russo » Bălți,
 • Ludmila Belonoșca, șef Secția Cultură a Consiliului raional;
 • Vasile Romaniuc, Președintele raionului Ocnița;
 • Adrian Negară, fiul regretatului maestru. Teodor Negară


IMG_2620

Festivalului-concurs  regional al cîntecului popular „Teodor Negară” a avut o formulă de desfăşurare inedită, organizatorii nu au pus accentul pe clasificarea de dragul premiilor şi al ierarhiilor, ci pe cultivarea interesului, pentru descoperirea, redescoperirea, descifrarea, păstrarea şi promovarea tezaurului numit cîntec popular, prin atragerea, instruirea şi promovarea tinerilor talente în domeniul cîntecului popular. Invitați în scenă fiecare din memebrii juriului au făcut cite o remarcă:

Petre Neamțu: « Cîntecele lui Teodor Negară trebuie să trăiască în inimile și sufletele tuturor. Acest Festival este o memorie și un gest care face ca talentele să se nască mereu».

Serghei Ciuhrii: «Atîta timp, cît noi vom păstra tradițiile vechi, atîta timp va fi neamul moldovenesc. Mulți ani înainte și succes!»

Vasile Romaniuc: «Aduc mulțămiri mari pentru clipele frumoase de relaxare, aduse în dar de interpreți. Vreau să menționezi că granițele acestui concurs să nu fie închise aici ci la sudul Moldovei. Succese și realizări!»

Grigore  Onoico: «O sărbătoare de suflet ne-au dăruit azi toți participanții. În timpul de față societatea tinde , prin comportamentul său, să iasă de pe orbită și atît timp cît vom salva sufletul aici pe pămînt, atît timp vom fi buni în fața Domnului!».

Ludmila  Belonoșca: «Un talisman al cîntecului popular sunt cîntecele lui Teodor Negară. Săucenii spun că: poiezia la Sauca  a început de la Petru Zadnipru, iar cîntecul de la Teodor Negară. Fie ca aceste perle să rămînă mereu în sufletele muritorilor!»

Adrian Negară: «Vă mulțămesc mult pentru invitație și sper că renumitele cântece ale lui tăticu vor trăi mult printre muritori . Mulțumesc din suflet organizatorilor!»

Conform Regulamentului festivalului  juriul a stabilit  premianţii, înmînîndu-le  Diplome, mențiuni,  premii băneşti şi cadouri din partea Secției Cultură și a primăriei s.Sauca.

Locul I a fost deţinut de:

 • Diplomă de gradul I şi  « Simpatia publicului» —  Eugen Rusu, raionul  Rîșcani ;
 • Diplomă de gradul I şi «Interpretare orignală » — Adriana Coroma, eleva  Şcolii de Arte “Teodor Negară”  Ocnița;
 • Diplomă de gradul I — Dorina Cebotari, raionul Anenii-Noi .

Locul II a revenit:

 • Diplomă de gradul II– Francesca Cucuruzneac, raionul Rîșcani;
 • Diplomă de gradul II- Victor Balan, raionul Edineț;
 • Diplomă de gradul IIValeriu Ciobanu, mun.Bălți;

Pe locul III s-au clasat:

 • Diplomă de gradul III– Dumitru Guzun, raionul Edineț;
 • Diplomă de gradul III– Octavian Lungu, raionul Briceni;
 • Diplomă de gradul IIILarisa Mereuță, raionul Ocnița;

 

 • Premiul special al Consiliului raional– Alina Bogomolinîi, raionul Edineț;

 

 • Trofeul Festivalului a fost înmînat Secției Cultură a Consiliului raional Ocnița;

 

 • Diplomă de Onoare – Iraida Jitari, primar de Sauca;

Cu menţiuni au fost onoraţi:

 • Margareta Cojocari, bibliotecară s.Sauca;
 • Oleg Zadnipru, director Casa de Cultură s.Sauca;
 • Ludmila Roșu, c/artistic Casa de Cultură s.Sauca;
 • Iurie Cucuetu  , meșter  ceramist Drochia, Membru al Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova;
 • Școala de Arte «Teodor Negară» Ocnița, director Elena Zara;
 • Galina Slivca, profesor Școala de Arte «Teodor Negară» Ocnița expoziția costumului national;
 • Natalia Melnic, c/artistic ansamblul de violoniști ai Școlii de Arte Ocnița;
 • Mariana Popescu, c/artistic grupul folcloric Școala de Arte «Teodor Negară»
 • Antonina Pavlova, c/artistic şi coregraf colectivul — «Inspirația» C/Cultură Ocnița;
 • Natalia Popovschi — Pavlova, c/artistic şi coregraf — colectivul «Izvoraș» C/Cultură Ocnița;

De menţiuni – speciale  s-au bucurat formaţiile artistice:

 • Orchestra de muzică populară a Consiliului raional Ocniţa “Rapsozii Nordului” c/artistic şi dirijor Ghenadie Garaz;
 • Orchestra de muzică populară “Barbu Lăutarul”, mun.Bălţi c/artistic şi dirijor Mihai Verhoveţchii;
 • Orchestra de muzică populară “ Ciocîrlia”, raionul Edineț , c/artistic şi dirijor Ghenadie Popov;
 • Orchestra de muzică populară “ Frunză de dor ”, raionul Briceni, c/artistic şi dirijor  Vasile Lungu;
 • Taraful “ Favori ”, raionul Rîșcani, c/artistic şi dirijor Eugeniu Coțuc;
 • Orchestra de muzică populară a Casei de Cultură și Agrement Secureni, Ucraina c/artistic și dirijor Dmitrii Șcvarun.

Alături de concurenţi au evoluat în recital colectvele coregrafice cu titlul «Model» de la Casa orășenească de Cultură Ocnița  «Izvoraș» și « Inspirația»

A fost o zi plină de emoţii controversate cu plăcerea a tot ce se produce în cadrul acţiunii. Fiecare participant a căutat în lada cu zester a maestrului Teodor Negară şi a adus în scenă cele mai frumoase şi plăcute lucrări. Surpriza sărbătorii a fost evoluarea în scenă a lui Nicolae Cibotaru, Artist al Poporului, solist al orchestrei Naţionale ,,Lăutarii «.

Plaiul moldovenesc, întotdeauna s-a mîndrit cu  talentele şi  oamenii deosebiţi ai lucrurilor de valoare. Căci anume noi, prin cîntec, tradiţie şi obicei, avem menirea de a păstra şi a primeni neamul. Secole de-a rîndul se spune că frumosul va salva lumea. Participanții la Festival au demonstrat că sunt  acea viță de oameni  frumoși, care pot salva prin cîntec  bucuria, veselia, dorul și tristețea. Odată ce avem astfel de talentei, înseamnă că  cîntecele lui Teodor Negară  vor dăinui veşnic.

 

La sărbătoare au mai fost prezenți și reprezentanți ai Centrului Național de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova CONTACT, care au înmînat fiecărui om venit la sărbătoare broșura «Pașaportul proiectelor europene implementate în localitățile din RM ». Acțiunea face parte din cadrul proiectului „Campania de informare și sensibilizare a publicului din regiunile de Nord și Centru despre impactul și beneficiile integrării europene a Republicii Moldova», susținut de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), prin intermediul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” implementat de FHI 360.

IMG_20151008_154130 IMG_2709 IMG_2500 IMG_2498 IMG_2531 IMG_2470 IMG_2447 IMG_2508

About rciumac