Ziua profesionalâ a funcţionarului public

??????????????????????????????????????????????????????????

 

Mult stimaţi colegi,

 

Îmi face o deosebită plăcere să vă transmit calde felicitări şi urări de bine cu ocazia Zilei profesionale a funcţionarului public!

  Această sărbătoare este un bun prilej de apreciere a muncii pline de dăruire, depuse de corpul funcţionarilor publici din  raionul  nostru spre binele cetăţenilor noştri, dar şi de reflecţie asupra importanţei unui serviciu public de calitate în consolidarea statului. Capacitatea instituţiei şi a guvernării este generată de responsabilitatea, eficiența, transparența şi dedicația funcţionarilor săi față de datoria pe care trebuie să o îndeplinească, de profesionalismul şi aspiraţia acestora spre performanţe şi schimbări benefice. Fără un funcţionar bine pregătit profesional, gata să-şi îndeplinească responsabilitățile, ce îi revin nu poate să existe o guvernare eficientă.

 Iată de ce, stimaţi colegi, de efortul dumneavoastră depinde dezvoltarea şi bunăstarea ţării. De aceea, sunt convins că veţi continua să munciţi cu acelaşi zel, aşa încât să avansam pe calea dezvoltării durabile, oferind cetățenilor stabilitate și prosperare.

 Cu prilejul zilei profesionale, vă aduc încă o dată sincere urări de sănătate, bunăstare şi împlinirea speranțelor de mai bine, dorindu-vă succes în realizarea importantelor responsabilităţi ce vă revin de servire a ţării noastre!

 

 

Cu deosebit respect,              

                                                

Președinte al raionului                       Vasile Romaniuc

About rciumac